Nr. 55-56 17.03.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

154. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la Procuratură (nr. 2156-IV, 6 martie 2009)

155. Lege cu privire la Procuratură (nr. 294-XVI, 25 decembrie 2008)

156. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2159-IV, 10 martie 2009)

157. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 9-XVI, 3 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

241. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Fructe de culturi nucifere. Cerințe de calitate și comercializare (nr. 174, 2 martie 2009)

242. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind importul unui mijloc de transport (nr. 187, 9 martie 2009)

243. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociațiile obștești (nr. 189, 9 martie 2009)

244. Hotărîre pentru aprobarea Acordului privind colaborarea în crearea sistemelor informaționale de stat ale pașapoartelor și vizelor de tip nou, dezvoltarea și folosirea ulterioară a acestora în statele-membre ale C.S.I., semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 190, 9 martie 2009)

245. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul asigurărilor sociale de stat dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Fondul de Stat pentru Protecție Socială al Republicii Azerbaidjan și acordarea deplinelor puteri dnei Maria BORTA, președinte al Casei Naționale de Asigurări Sociale (nr. 192, 9 martie 2009)

246. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind recunoașterea reciprocă a actelor de studii din învățămîntul superior (nr. 193, 9 martie 2009)

247. Hotărîre cu privire la casarea plantațiilor perene (nr. 195, 10 martie 2009)

248. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (nr. 198, 11 martie 2009)

249. Hotărîre privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public (nr. 201, 11 martie 2009)

250. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul și condițiile de selectare a beneficiarilor de credit tehnic, acordat pentru stimularea creării stațiunilor tehnologice de mașini, precum și de rambursare a acestuia (nr. 208, 13 martie 2009)

251. Dispoziție (nr. 32-d, 9 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

219. Ordin cu privire la unele măsuri de protecție a consumatorilor (nr. 36, 12 martie 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

220. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 187 din 6 iunie 2006 (nr. 95, 10 martie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

221. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Оntreprinderii mixte Valmi Automotive Moldova S.A. (nr. 10/7, 5 martie 2009)

222. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de producere a materialelor de construcție nemetalice Cariera Cobusca S.A. (nr. 10/8, 5 martie 2009)

223. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței comisiilor de atestare a specialiștilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 10/11, 5 martie 2009)

224. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurată de Administratorul fiduciar Codru S.A. (nr. 10/3-O, 5 martie 2009)

225. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 2/1-O din 17.01.2009 (nr. 10/9-O, 5 martie 2009)

226. Ordonanță cu privire la deblocarea contului bancar al Societății pe acțiuni Apeduct-Constructorul (nr. 10/10-O, 5 martie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

227. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Railean Victor în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2241, 6 martie 2009)

228. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic PENTRU NEAM ȘI ȚARĂ, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2242, 6 martie 2009)

229. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Uniunii Muncii Patria-Родина, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2243, 6 martie 2009)

230. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Republican din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2244, 6 martie 2009)

231. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Dezvoltării Spirituale MOLDOVA UNITĂ, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2091 din 12 februarie 2009 și modificată prin hotărîrea nr. 2206 din 27 februarie 2009 (nr. 2245, 6 martie 2009)

232. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2086 din 10 februarie 2009 și modificată prin hotărîrea nr. 2148 din 17 februarie 2009 (nr. 2246, 6 martie 2009).

233. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2082 din 10 februarie 2009 (nr. 2247, 6 martie 2009)

234. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2204 din 27 februarie 2009 (nr. 2248, 6 martie 2009)

235. Hotărîre cu privire la modificarea Listei candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova, înregistrată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2081 din 10 februarie 2009 (nr. 2249, 6 martie 2009)

236. Hotărîre cu privire la atribuțiile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2257, 6 martie 2009)

237. Hotărîre privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2258, 6 martie 2009)

238. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Țîmbalist Tatiana în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2269, 10 martie 2009)

239. Hotărîre cu privire la demersul de înregistrare a dlui Bolotnicov Oleg în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2270, 10 martie 2009)

240. Hotărîre cu privire la înregistrarea dnei Cușnir Valentina în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2271, 10 martie 2009)

241. Hotărîre cu privire la înregistrarea dlui Lomakin Alexandr în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2272, 10 martie 2009)

242. Hotărîre cu privire la demersul de înregistrare a dlui Roșca Veaceslav în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2273, 10 martie 2009)

243. Hotărîre cu privire la modul de participare a cetățenilor Republicii Moldova domiciliați în unele localități din stînga Nistrului, în municipiul Bender și în unele localități ale raionului Căușeni la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2282, 10 martie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

244. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 100 din 29 aprilie 2004 Cu privire la suspendarea acțiunii unor prevederi ale actelor normative ale Băncii Naționale a Moldovei și modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 185 din 23 iulie 2003 Cu privire la mecanismul de cumpărare a valutei străine de către persoanele juridice rezidente (nr. 54, 11 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte