Nr. 57-58 20.03.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

158. Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești (nr. 2162-IV, 12 martie 2009)

159. Lege privind autorizarea și plata interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești (nr. 264-XVI, 11 decembrie 2008)

160. Decret pentru promulgarea Legii privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (nr. 2166-IV, 16 martie 2009)

161. Lege privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf) (nr. 269-XVI, 12 decembrie 2008)

162. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2163-IV, 12 martie 2009)

163. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 15-XVI, 3 februarie 2009)

164. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Elena STEMPOVSCAIA (nr. 2160-IV, 11 martie 2009)

165. Decret privind conferirea Ordinului Republicii Excelenței Sale domnului Gheorghi PВRVANOV (nr. 2161-IV, 12 martie 2009)

166. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Galina BULAT (nr. 2164-IV, 12 martie 2009)

167. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Rada DRAGAN (nr. 2165-IV, 14 martie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

252. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Grîul, orzul, ovăzul, secara, porumbul și sorgul de uz alimentar (nr. 202, 11 martie 2009)

253. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice (nr. 203, 11 martie 2009)

254. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse de cofetărie (nr. 204, 11 martie 2009)

255. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Produse de leguminoase proaspete și uscate. Cerințe de comercializare (nr. 205, 11 martie 2009)

256. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Cafea. Extracte de cafea și de cicoare. Ceaiuri și produse de ceai (nr. 206, 11 martie 2009)

257. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 207, 11 martie 2009)

258. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 209, 13 martie 2009)

259. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură (nr. 210, 13 martie 2009)

260. Hotărîre privind aprobarea Regulamentului Cadastrului obiectelor regnului vegetal (nr. 211, 13 martie 2009)

261. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulator al persoanelor asigurate (nr. 213, 13 martie 2009)

262. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul cu privire la scutirea de taxe vamale, impozite și la eliberarea permiselor speciale de transportare a documentelor normative, etaloanelor, mijloacelor de măsurare, mostrelor-etalon transportate în scopul verificării și atestării metrologice din 10 februarie 1995, semnat la Așgabad la 22 noiembrie 2007 (nr. 214, 13 martie 2009)

263. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele de venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 215, 13 martie 2009)

264. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 216, 13 martie 2009)

265. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 217, 13 martie 2009)

266. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 12 mai 1998 (nr. 218, 13 martie 2009)

267. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind colaborarea în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației și asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind colaborarea în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației referitor la colaborarea între Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale al României (nr. 219, 14 martie 2009)

268. Hotărîre cu privire la Ansamblul de muzică ușoară Noroc (nr. 220, 14 martie 2009)

269. Dispoziție (nr. 34-d, 18 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

245. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 12/5, 13 martie 2009)

246. Hotărîre cu privire la aprobarea rapoartelor generale privind lichidarea unor fonduri de investiții și a proiectului de repartizare a mijloacelor bănești (nr. 12/10, 13 martie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

247. Decizie cu privire la reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare de către postul de televiziune Euro-TV Chișinău (nr. 13, 4 martie 2009)

248. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie de către IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 14, 4 martie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

249. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind eliberarea de către Banca Națională a Moldovei a autorizațiilor pentru scoaterea mijloacelor bănești din Republica Moldova (nr. 14, 22 ianuarie 2009)

250. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a unor rapoarte referitoare la activitatea financiară (nr. 47, 26 februarie 2009)

251. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind autorizarea unor operațiuni valutare de către Banca Națională a Moldovei (nr. 51, 5 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte