Nr. 59-61 24.03.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

270. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 6 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 (nr. 62, 29 ianuarie 2009)

271. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea activităților nucleare și radiologice (nr. 212, 13 martie 2009)

272. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare (nr. 221, 16 martie 2009)

273. Hotărîre cu privire la unele măsuri de dezvoltare a șahului în Republica Moldova (nr. 222, 16 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

252. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare ELITA BROKER S.R.L. (nr. 12/1, 13 martie 2009)

253. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare AMSICONS S.R.L. (nr. 12/2, 13 martie 2009)

254. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Asicon (nr. 12/6, 13 martie 2009)

255. Hotărîre cu privire la aprobarea listei registratorilor independenți care pot fi desemnați pentru emitenții ce nu asigură ținerea registrelor (nr. 12/7, 13 martie 2009)

256. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 12/8, 13 martie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Molodva

257. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte în judecătoria Rîșcani (nr. 51/3, 26 februarie 2009)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

258. Ordin privind modificarea și completarea Ordinului directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 21, 14 martie 2009)

Acte ale Baroului Avocaților din Republica Moldova

259. Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat în anul 2009

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

260. Hotărîre privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenților de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor (nr. 88, 17 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte