Nr. 62-64 27.03.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

168. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Gheorghe BABALICI, Alexandru BOTNARI și Vasile GRECU (nr. 2167-IV, 19 martie 2009)

169. Decret pentru modificarea articolului 2 din Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1328-IV din 10 octombrie 2007 (nr. 2168-IV, 20 martie 2009)

170. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului cu privire la colaborarea statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii corupției (nr. 2169-IV, 20 martie 2009)

171. Decret pentru inițierea negocierilor în vederea încheierii Acordului dintre statele-membre ale C.S.I. privind zona de comerț liber (nr. 2170-IV, 20 martie 2009)

172. Decret privind eliberarea domnului Eugen SOFRONI din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 2171-IV, 20 martie 2009)

173. Decret privind eliberarea domnului Victor LANOVENCO din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Orhei (nr. 2172-IV, 20 martie 2009)

174. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Liuția MISIURA și Lidia GHINDA (nr. 2173-IV, 20 martie 2009)

175. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2180-IV, 25 martie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

4. Hotărîre pentru controlul constituționalității prevederilor alin. (1) art. 326 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova (nr. 5, 17 martie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

274. Hotărîre cu privire la Programul de dezvoltare a industriei ușoare pînă în anul 2015 (nr. 223, 19 martie 2009)

275. Hotărîre cu privire la repartizarea alocațiilor prevăzute în bugetul de stat pentru majorarea salariilor angajaților din instituțiile finanțate de la bugetele unităților administrativ-teritoriale (nr. 224, 23 martie 2009)

276. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 225, 23 martie 2009)

277. Hotărîre cu privire la totalurile Concursului republican Cea mai modernă, mai salubră și mai amenajată localitate (ediția 2008) (nr. 226, 23 martie 2009)

278. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 227, 23 martie 2009)

279. Hotărîre cu privire la constituirea Rezervației cultural-naturale Orheiul Vechi (nr. 228, 23 martie 2009)

280. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 229, 23 martie 2009)

281. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la finanțarea suplimentară pentru al doilea proiect de investiții și servicii rurale (RISP2) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare și acordarea deplinelor puteri dlui Ion PERJU, viceministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 230, 25 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

261. Ordin privind abrogarea Regulamentului privind atestarea persoanelor cu funcții de răspundere din asociațiile de economii și împrumuturi nr. 27 din 26 martie 2003 (nr. 23, 18 martie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

262. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Consiliului de Administrație al ANRCETI (nr. 48, 17 martie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

263. Dispoziție privind inițierea analizei mediului concurențial pe piața serviciilor locativ-comunale (nr. 7, 9 martie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

264. Hotărîre privind eliberarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare AUTOBIN-GRUP S.R.L. (nr. 13/1, 19 martie 2009)

265. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 13/5, 19 martie 2009)

266. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 13/7, 19 martie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

267. Hotărîre cu privire la înregistrarea simbolului electoral al dlui Ștefan Urîtu, candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 2322, 13 martie 2009)

268. Hotărîre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2327, 17 martie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

269. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la unitățile de schimb valutar (nr. 53, 5 martie 2009)

270. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine (nr. 56, 12 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte