Nr. 65-66 31.03.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

176. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serghei LAȚANOVSCHI (nr. 2174-IV, 21 martie 2009)

177. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vasile CARAUȘ (nr. 2175-IV, 22 martie 2009)

178. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2176-IV, 23 martie 2009)

179. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2177-IV, 23 martie 2009)

180. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2178-IV, 23 martie 2009)

181. Decret cu privire la unele probleme privind cetățenia Republicii Moldova (nr. 2179-IV, 24 martie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

282. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Amendamentului la Acordul specific între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei cu privire la suportul autorităților pieței forței de muncă și serviciilor educaționale profesionale în cadrul activităților de perfecționare a pieței de muncă din Moldova, semnat la Stockholm la 5 aprilie 2006, și acordarea deplinelor puteri doamnei Galina BULAT, viceministru al educației și tineretului (nr. 231, 25 martie 2009)

283. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Șefilor de State al Comunității Statelor Independente privind Concepția dezvoltării pe viitor a Comunității Statelor Independente și Planul de acțiuni principale de realizare a ei, adoptată la Dușanbe la 5 octombrie 2007 (nr. 232, 25 martie 2009)

284. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la introducerea modificărilor în Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Armenia privind traficul auto internațional, semnat la Chișinău la 30 octombrie 1996 (nr. 233, 25 martie 2009)

285. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 234, 25 martie 2009)

286. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Galina BULAT, viceminisru al educației și tineretului (nr. 235, 25 martie 2009)

287. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita oficială a

domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Republica Croația (or. Zagreb, 10 martie 2009) (nr. 236, 25 martie 2009)

288. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind modul de completare, eliberare și evidență a polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (nr. 237, 26 martie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

271. Ordin (nr. 37, 16 martie 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

272. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 315 din 22 iulie 2008 (nr. 103, 18 martie 2009)

273. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Matușevschi Lucia (nr. 107, 18 martie 2009)

274. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Botnari Viorica (nr. 108, 18 martie 2009)

275. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Sencenco Rimma (nr. 109, 18 martie 2009)

276. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Radu Marco (nr. 110, 18 martie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

277. Hotărîre cu privire la licențierea activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare, desfășurată de Banca Comercială EuroCreditBank S.A. (nr. 14/2, 23 martie 2009)

278. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 14/3, 23 martie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

279. Hotărîre cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2353, 20 martie 2009)

280. Hotărîre cu privire la tipărirea și distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2355, 20 martie 2009)

281. Hotărîre privind completarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2356, 20 martie 2009)

282. Hotărîre cu privire la tipărirea și distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2371, 24 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte