Nr. 315-328 23.09.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

683. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 2345-VII, 20 septembrie 2016)

684. Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (nr. 186, 22 iulie 2016)

685. Decret cu privire la promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2342-VII, 15 septembrie 2016)

686. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 193, 28 iulie 2016)

687. Decret pentru promulgarea Legii cu privire la tineret (nr. 2341-VII, 14 septembrie 2016)

688. Lege cu privire la tineret (nr. 215, 29 iulie 2016)

689. Decret privind eliberarea doamnei Nina BĂNĂRESCU din funcţia de judecător la Judecătoria Edineț (nr. 2337-VII, 13 septembrie 2016)

690. Decret privind conferirea „Ordinului Republicii” doamnei Lidia PANFIL (nr. 2338-VII, 14 septembrie 2016)

691. Decret privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Anatolie GHILAȘ (nr. 2339-VII, 14 septembrie 2016)

692. Decret privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Pantelimon VARZARI (nr. 2340-VII, 14 septembrie 2016)

693. Decret privind rechemarea domnului Iulian FRUNTAȘU din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord și în Irlanda (nr. 2343-VII, 16 septembrie 2016)

694. Decret privind rechemarea domnului Valentin CIUMAC din funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Elenă și în Republica Cipru (nr. 2344-VII, 16 septembrie 2016)

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

74. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 94a/2016 privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 1 aprilie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova și a Legii nr. 147 din 15 iulie 2016 cu privire la modificarea și completarea Codului electoral (stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova) (nr. 47, 5 august 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1144. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.267 din 8 aprilie 2014 (nr. 1043, 13 septembrie 2016)

1145. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu participarea domnului Pavel FILIP, Prim-ministru, la lucrările şedinţei Consiliului şefilor de state al Comunităţii Statelor Independente (or. Bişkek, Republica Kîrgîză, 15-17 septembrie 2016) (nr. 1045, 14 septembrie 2016)

1146. Hotărîre cu privire la gradele de risc pentru produsele nealimentare şi criteriile de atribuire a acestora (nr. 1054, 15 septembrie 2016)

1147. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă a persoanelor care necesită acordarea spaţiului locativ în cămine şi modul de folosire şi administrare a căminelor (nr. 1055, 15 septembrie 2016)

1148. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare (nr. 1056, 15 septembrie 2016)

1149. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale și/sau a sumelor plătite în plus al căror termen de prescripție a expirat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1000 din 28 decembrie 2012 (nr. 1057, 15 septembrie 2016)

1150. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (nr. 1058, 15 septembrie 2016)

1151. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1059, 15 septembrie 2016)

1152. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru completarea art. 46 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (nr. 1060, 15 septembrie 2016)

1153. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 1061, 15 septembrie 2016)

1154. Hotărîre cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă (nr. 1062, 16 septembrie 2016)

1155. Hotărîre pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 1068, 21 septembrie 2016)

1156. Hotărîre cu privire la completarea și modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 (nr. 1070, 21 septembrie 2016)

1157. Dispoziţie (nr. 127-d, 13 septembrie 2016)

1158. Dispoziţie (nr. 128-d, 14 septembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1547. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 186, 14 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1548. Ordin cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2015 (nr. 118, 1 septembrie 2016)

1549. Ordin privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015 (nr. 119, 8 septembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1550. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor electronice pentru anul 2017 (nr. 21, 16 septembrie 2016)

1551. Hotărîre privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale pentru anul 2017 (nr. 22, 16 septembrie 2016)

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1552. Hotărîre privind tarifele la energia termică livrată consumatorilor de către S.A. ”Termoelectrica” (nr. 232/2016, 16 septembrie 2016)

1553. Hotărîre pentru modificarea unor hotărîri ale Consiliului de administraţie al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (nr. 233/2016, 16 septembrie 2016)

Acte ale Autorităţii Aeronautice Civile

1554. Ordin cu privire la aprobarea documentului “Cerințe tehnice privind proiectarea, verificarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental” (nr. 26/GEN, 5 septembrie 2016)

1555. Ordin cu privire la aprobarea amendamentelor la unele reglementări aeronautice civile (nr. 27/GEN, 9 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1556. Hotărîre cu privire la unele măsuri față de acționarii semnificativi ai Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 47/1, 16 septembrie 2016)

1557. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 47/2, 16 septembrie 2016)

1558. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GALAS” S.A. (nr. 47/3, 16 septembrie 2016)

1559. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 47/4, 16 septembrie 2016)

1560. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 47/6, 16 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1561. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din data de 30 octombrie 2016 (nr. 119, 23 august 2016)

1562. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent și convocarea membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 120, 23 august 2016)

1563. Hotărîre cu privire la repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală (nr. 121, 23 august 2016)

1564. Hotărîre cu privire la stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă și candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 122, 23 august 2016)

1565. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la votarea cetățenilor Republicii Moldova aflați peste hotarele țării, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3375 din 27 iulie 2010 (nr. 123, 23 august 2016)

1566. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Căușeni (nr. 124, 23 august 2016)

1567. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Călinești, raionul Fălești (nr. 125, 23 august 2016)

1568. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mărăndeni, raionul Fălești (nr. 126, 23 august 2016)

1569. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Băhrinești, raionul Florești (nr. 127, 23 august 2016)

1570. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Zorile, raionul Orhei (nr. 128, 23 august 2016)

1571. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Aluatu, raionul Taraclia (nr. 129, 23 august 2016)

1572. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 30 octombrie 2016 (nr. 130, 26 august 2016)

1573. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 131, 26 august 2016)

1574. Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a susține candidați la funcția de Președinte al Republicii Moldova în scrutinul din 30 octombrie 2016 (nr. 132, 26 august 2016)

1575. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4463 din 26 ianuarie 2016 (nr. 133, 26 august 2016)

1576. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Basarabeasca, raionul Basarabeasca (nr. 134, 26 august 2016)

1577. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Cîșla, raionul Cantemir (nr. 135, 26 august 2016)

1578. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Cupcini, raionul Edineț (nr. 136, 26 august 2016)

1579. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni (nr. 137, 26 august 2016)

1580. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Leova, raionul Leova (nr. 138, 26 august 2016)

1581. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Nisporeni, raionul Nisporeni (nr. 139, 26 august 2016)

1582. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Grinăuți-Moldova, raionul Ocnița (nr. 140, 26 august 2016)

1583. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Bumbăta, raionul Ungheni (nr. 141, 26 august 2016)

1584. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sinești, raionul Ungheni (nr. 142, 26 august 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1585. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției vacante de vicepreședinte la Curtea de Apel Chișinău (nr. 605/24, 13 septembrie 2016)

1586. Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 587/24 din 13 septembrie 2016.

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte