Nr. 67-3 03.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

182. Decret pentru promulgarea Legii privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 2188-IV, 30 martie 2009)

183. Lege privind supravegherea de stat a sănătății publice (nr. 10-XVI, 3 februarie 2009)

184. Decret privind conferirea de titluri onorifice (nr. 2181-IV, 26 martie 2009)

185. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatolie GHILAȘ (nr. 2182-IV, 26 martie 2009)

186. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Lidia TODERAȘ (nr. 2183-IV, 26 martie 2009)

187. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Thomas KUGLER (nr. 2184-IV, 26 martie 2009)

188. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valentin CEBOTARI (nr. 2185-IV, 26 martie 2009)

189. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 2186-IV, 27 martie 2009)

190. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2187-IV, 27 martie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

289. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 238, 26 martie 2009)

290. Hotărîre cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor și produselor de acvacultură și măsurile de prevenire și combatere a anumitor boli la animalele acvatice (nr. 239, 26 martie 2009)

291. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 240, 1 aprilie 2009)

292. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 241, 1 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

283. Ordin pentru completarea Regulamentului cu privire la devizele de cheltuieli ale instituțiilor publice și repartizarea pe luni a bugetelor unităților administrativ-teritoriale (nr. 22, 18 martie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

284. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 15/2, 27 matie 2009)

285. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare MARIASIG S.R.L. (nr. 15/4, 27 martie 2009)

286. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 15/6, 27 martie 2009)

287. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 15/7, 27 martie 2009)

288. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare de procurare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Drum-3 (nr. 15/8, 27 martie 2009)

289. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Pietriș (nr. 15/9, 27 martie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

290. Hotărîre cu privire la stabilirea datei desfășurării concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 76/4, 12 martie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

291. Decizie cu privire la contestația reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală (nr. 20, 13 martie 2009)

292. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie și autorizațiilor de retransmisie (nr. 21, 13 martie 2009)

293. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a S.C.P. RADIO POLIDISC S.R.L. către S.C. EUROSHOW GRUP S.R.L. (nr. 23, 13 martie 2009)

294. Decizie cu privire la cererea О.P.C. Interservicii S.R.L. (nr. 25, 13 martie 2009)

295.Decizie cu privire la cererea prealabilă a ONG Sănătate (nr. 26, 13 martie 2009)

296. Decizie cu privire la eliberarea licenței de emisie (nr. 27, 13 martie 2009)

Acte ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină

297. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului CNAM nr. 61-A din 08.04.2005 (nr. 40-A, 12 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte