Nr. 68-7 07.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

191. Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Strategiei naționale pentru tineret pe anii 2009-2013 (nr. 2189-IV, 31 martie 2009)

192. Lege privind aprobarea Strategiei naționale pentru tineret pe anii 2009-2013 (nr. 25-XVI, 3 februarie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

5. Hotărîre privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice la primăria or. Basarabeasca în anul 2008 (nr. 1, 12 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

293. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene privitor la Programul de asistență a reformei în sectorul ocrotirii sănătății (nr. 242, 1 aprilie 2009)

294. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 243, 1 aprilie 2009)

295. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului cu privire la aprobarea Concepției finanțării sistemului judecătoresc (nr. 244, 1 aprilie 2009)

296. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei NEGUȚA, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă (nr. 245, 1 aprilie 2009)

297. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16 mai 2006 (nr. 246, 1 aprilie 2009)

298. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu BURDUJA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 247, 1 aprilie 2009)

299. Hotărîre despre aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Republica Moldova și Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta, semnate la Lisabona la 11 februarie 2009 (nr. 248, 1 aprilie 2009)

300. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Natalia SOLCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda, prin cumul, cu reședința la Londra (nr. 249, 1 aprilie 2009)

301. Hotărîre cu privire la stabilirea riscurilor și obiectelor supuse asigurării subvenționate în agricultură în anul 2009 (nr. 250, 1 aprilie 2009)

302. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare în domeniul integrării europene dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene (nr. 251, 1 aprilie 2009)

303. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la cooperarea în domeniul protecției sanitare a teritoriilor statelor-membre ale Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră (nr. 252, 1 aprilie 2009)

304. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Mircea BUGA, viceminisru al sănătății (nr. 253, 1 aprilie 2009)

305. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003 (nr. 254, 1 aprilie 2009)

306. Hotărîre cu privire la achiziționarea unor terenuri (nr. 255, 1 aprilie 2009)

307. Hotărîre cu privire la simplificarea procedurii de înregistrare a copiilor nou-născuți și asigurarea lor cu buletine de identitate (nr. 258, 3 aprilie 2009)

308. Dispoziție (nr. 37-d, 1 aprilie 2009)

309. Dispoziție (nr. 38-d, 1 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

298. Hotărîre cu privire la rezultatele verificării activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurată de Compania Fiduciară F.O.N.D. S.R.L. (nr. 15/1, 27 martie 2009)

299. Ordonanță cu privire la suspendarea clearingului și decontărilor la tranzacția din 31.03.2009 cu acțiunile emise de S.A. Unconsacom (nr. 16/1-O, 31 martie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

300. Hotărîre cu privire la demersul Partidului Politic Pentru Neam și Țară privind retragerea din campania electorală pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2395, 26 martie 2009)

301. Hotărîre cu privire la tipărirea și distribuirea buletinelor de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 (nr. 2397, 27 martie 2009)

302. Hotărîre privind completarea Instrucțiunii cu privire la particularitățile participării la votare în cadrul alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2400, 27 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte