Nr. 69-71 10.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

193. Decret pentru inițierea negocierilor și eliberarea deplinelor puteri domnului Tudor COPACI, viceministru al economiei și comerțului (nr. 2190-IV, 3 aprilie 2009)

194. Decret privind conferirea de distincții de stat doamnelor Svetlana MIHAILESCU, Elvira GRОU și Anna CERCASOVA (nr. 2191-IV, 3 aprilie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

310. Hotărîre cu privire la dizolvarea unei întreprinderi (nr. 256, 1 aprilie 2009)

311. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (nr. 257, 2 aprilie 2009)

312. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova și Serviciul de Frontieră și Imigrare al Republicii Portugheze (nr. 259, 3 aprilie 2009)

313. Hotărîre privind reorganizarea unor întreprinderi de stat (nr. 260, 3 aprilie 2009)

314. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului de valorificare a terenurilor noi și de sporire a fertilității solurilor pe anul 2009 (nr. 261, 3 aprilie 2009)

315. Hotărîre cu privire la aprobarea tarifelor pentru activitățile sanitar-veterinare exercitate de către medicii veterinari de liberă practică și modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 158 din 14 februarie 2007 (nr. 263, 3 aprilie 2009)

316. Hotărîre cu privire la aprobarea Cadastrului funciar, conform situației de la 1 ianuarie 2009 (nr. 264, 3 aprilie 2009)

317. Hotărîre pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul II al anului 2009 (nr. 266, 7 aprilie 2009)

318. Hotărîre cu privire la instituirea regimului de vize (nr. 269, 8 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

303. Ordin referitor la clasificarea clipselor din aluminiu folosite la ambalarea salamurilor și a cașcavalului nr. 58-O, 21 februarie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

304. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind licențierea activității biroului istoriilor de credit (nr. 7/4, 20 februarie 2009)

305. Hotărîre cu privire la eliberarea duplicatului licenței Brokerului de Asigurare-Reasigurare IRS MANAGEMENT S.R.L. (nr. 17/1, 3 aprilie 2009)

306. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 17/4, 3 aprilie 2009)

307. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 17/9, 3 aprilie 2009)

308. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Agenției de Оnregistrare Comitent S.A. (nr. 17/12, 3 aprilie 2009)

309. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.R.L. (nr. 17/16-O, 3 aprilie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

309a. Decizie cu privire la reflectarea în instituțiile audiovizuale a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare (nr. 28, 24 martie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte