Nr. 72-74 14.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

195. Codul penal al Republicii Moldova (nr. 985-XV, 18 aprilie 2002)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

6. Hotărîre privind Raportul auditului de atestare la Curțile de Apel Bălți, Bender, Comrat și Cahul pe anii 2006-2007 și asupra utilizării mijloacelor financiare pe perioada de 9 luni ale anului 2008 (nr. 2, 12 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

319. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind rambursarea sumei contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii virate în plus la bugetul asigurărilor sociale de stat (nr. 267, 7 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

310. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase a licenței eliberate anterior Organizației de Administrare a Investițiilor Direct-General S.R.L. Managerul Fondului (nr. 17/6, 3 aprilie 2009)

311. Hotărîre cu privire la excluderea din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 17/11, 3 aprilie 2009)

312. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 19/2, 9 aprilie 2009)

313. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 16/1-O din 31.03.2009 (nr. 18/1-O, 7 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

314. Hotărîre cu privire la anularea înregistrării listei a 90 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de pe lista Partidului Politic Partidul Ecologist Alianța Verde din Moldova pentru alegerile din 5 aprilie 2009 (nr. 2476, 3 aprilie 2009)

315. Hotărîre cu privire la anularea înregistrării dnei Cușnir Valentina în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 5 aprilie 2009 (nr. 2477, 3 aprilie 2009)

316. Hotărîre cu privire la anularea înregistrării listei a 53 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Uniunii Muncii Patria-Родина pentru alegerile din 5 aprilie 2009 (nr. 2485, 3 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte