Nr. 75-77 17.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

196. Decret pentru promulgarea Codului subsolului (nr. 2192-IV, 7 aprilie 2009)

197. Codul subsolului (nr. 3-XVI, 2 februarie 2009)

198. Decret privind numirea doamnei Natalia SOLCAN, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Irlanda (nr. 2193-IV, 10 aprilie 2009)

199. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Pavel BUCEAȚCHI (nr. 2194-IV, 10 aprilie 2009)

200. Decret privind eliberarea doamnei Tatiana ANDREȘCOVA din funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 2195-IV, 14 aprilie 2009)

201. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2196-IV, 14 aprilie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

320. Hotărîre cu privire la aprobarea Reglementării tehnice Echipamente sub presiune (nr. 262, 3 aprilie 2009)

321. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea metodelor de încercări și interpretarea rezultatelor în domeniul sanitar-veterinar (nr. 265, 6 aprilie 2009)

322. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat Registrul rezervelor materiale ale statului (nr. 268, 8 aprilie 2009)

323. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 270, 10 aprilie 2009)

324. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 271, 10 aprilie 2009)

325. Hotărîre cu privire la prelungirea termenului procedurii planului pentru Оntreprinderea de Stat Combinatul Vitivinicol Național-Vin (nr. 274, 10 aprilie 2009)

326. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1284 din 2 octombrie 2002 (nr. 276, 10 aprilie 2009)

327. Hotărîre cu privire la acordarea Bursei de excelență a Guvernului și Bursei nominale (pe domenii) pentru doctoranzi pe anul 2009 (nr. 283, 10 aprilie 2009)

328. Dispoziție (nr. 41-d, 10 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

317. Hotărîre cu privire la accesul la documentele electorale (nr. 2501, 8 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte