Nr. 78-79 21.04.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

329. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 272, 10 aprilie 2009)

330. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Asociația instituțiilor superioare de control care au în comun utilizarea limbii franceze (AISCCUF) (nr. 273, 10 aprilie 2009)

331. Hotărîre cu privire la modelele unice ale certificatului de înregistrare a organizației necomerciale și certificatului de stat (nr. 275, 10 aprilie 2009)

332. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele necesare pentru amenajarea biroului notarului (nr. 277, 10 aprilie 2009)

333. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 280, 10 aprilie 2009)

334. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 185 din 9 martie 2009 (nr. 281, 10 aprilie 2009).

335. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 282, 10 aprilie 2009)

336. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a mărimii cheltuielilor pentru efectuarea actelor de executare (nr. 285, 13 aprilie 2009)

337. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituțiile care asigură detenția persoanelor (nr. 286, 13 aprilie 2009)

338. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de evidență, pregătire, păstrare și predare la arhivă a actelor notariale (nr. 287, 13 aprilie 2009)

339. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului privind Regulile de determinare a țării de origine a mărfurilor în Comunitatea Statelor Independente (nr. 288, 14 aprilie 2009)

340. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 262 din 7 martie 2008 (nr. 289, 14 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

318. Condițiile de emisiune, circulație și răscumpărare a obligațiunilor de stat plasate prin subscriere

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

319. Ordin cu privire la aprobarea Modificării nr. 12 la Indicatoarele de norme de deviz C, Ac, Iz, Ts, D, nr. 47 (nr. 52, 6 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

320. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți (nr. 17/10, 3 aprilie 2009)

321. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 5/12 din 5 februarie 2009 (nr. 19/4, 9 aprilie 2009)

322. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 19/6, 9 aprilie 2009)

323. Hotărîre cu privire la prescrierea unor companii de asigurări de a întreprinde măsuri în vederea majorării capitalului social (nr. 19/8, 9 aprilie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

324. Hotărîre cu privire la modificarea Instrucțiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei (nr. 83, 2 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte