Nr. 80-81 24.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

202. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Fiodor CAPAȚINA (nr. 2197-IV, 17 aprilie 2009)

203. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de deputați în Parlament (nr. 2198-IV, 17 aprilie 2009)

204. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Ion BABĂRĂ și Grigore LUPAȘCU (nr. 2199-IV, 17 aprilie 2009)

205. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2200-IV, 17 aprilie 2009)

206. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Damian MUNTEANU (nr. 2201-IV, 17 aprilie 2009)

207. Decret privind numirea în funcție a vicepreședinților unor instanțe judecătorești (nr. 2202-IV, 21 aprilie 2009)

208. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2203-IV, 21 aprilie 2009)

209. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 2204-IV, 21 aprilie 2009)

210. Decret privind numirea doamnei Silvia VRABII în funcția de judecător la Judecătoria Bender (nr. 2205-IV, 21 aprilie 2009)

211. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2206-IV, 21 aprilie 2009)

212. Decret privind constituirea Comisiei de stat pentru elucidarea cauzelor, condițiilor și consecințelor evenimentelor din 7-8 aprilie 2009 (nr. 2207-IV, 21 aprilie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

5. Hotărîre cu privire la atestarea și conferirea gradului de calificare judecătorului-asistent al Curții Constituționale (nr. 6, 21 aprilie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

7. Hotărîre privind raportul asupra gestionării patrimoniului public de către muzeele subordonate Ministerului Culturii și Turismului în perioada anilor 2005-2008 (9 luni) (nr. 3, 19 februarie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

341. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor de eliberare a certificatului de luare în evidență a copilului care rămîne în țară, al cărui părinte/tutore (curator), cetățean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu în muncă în străinătate (nr. 290, 15 aprilie 2009)

342. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 291, 15 aprilie 2009)

343. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între statele-membre ale Comunității Statelor Independente privind colaborarea în domeniul tineretului, încheiat la Moscova la 25 noiembrie 2005 (nr. 292, 15 aprilie 2009)

344. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Republica Moldova și Republica Portugheză privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Lisabona la 11 februarie 2009 (nr. 293, 15 aprilie 2009)

345. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul dezvoltării societății informaționale și tehnologiei informației, semnat la Chișinău la 27 februarie 2009 (nr. 294, 15 aprilie 2009)

346. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de depunere și examinare a cererii, de acordare și de menținere în vigoare a brevetului pentru soi de plantă (nr. 295, 16 aprilie 2009)

347. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de testare alcoolscopică și examinare medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei (nr. 296, 16 aprilie 2009)

348. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Mihail LUPU (nr. 297, 17 aprilie 2009)

349. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Natalia GHERMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei și din funcțiile deținute prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Finlanda și Regatul Norvegiei (nr. 304, 21 aprilie 2009)

350. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Iulian GRIGORIȚĂ din funcția de Consul General al Republicii Moldova în Republica Federală Germania, cu reședința în orașul Frankfurt pe Main (nr. 305, 21 aprilie 2009)

351. Hotărîre cu privire la rechemarea doamnei Lidia GUȚU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România și din funcțiile deținute prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Muntenegru și Republica Serbia (nr. 306, 21 aprilie 2009)

352. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Valeriu BOBUȚAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară și din funcțiile deținute prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bosnia și Herțegovina, Republica Slovenia, Republica Croația, precum și pe lîngă Sfîntul Scaun și la Comisia Dunăreană (nr. 307, 21 aprilie 2009)

353. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Veaceslav MADAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria și din funcțiile deținute prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Albania și Republica Macedonia (nr. 308, 21 aprilie 2009)

354. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Ivan FILIMON din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus și din funcțiile deținute prin cumul de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 309, 21 aprilie 2009)

355. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Igor CORMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania și din funcția deținută prin cumul de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Danemarcei (nr. 310, 21 aprilie 2009)

356. Hotărîre cu privire la numirea domnului Sergiu STATI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 311, 21 aprilie 2009)

357. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valeriu BOBUȚAC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 312, 21 aprilie 2009)

358. Hotărîre cu privire la numirea doamnei Lidia GUȚU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 313, 21 aprilie 2009)

359. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 660 din 2 iunie 2008 (nr. 317, 22 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

325. Ordin cu privire la aprobarea listei agenților economici care pot beneficia în anul 2009 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecție (nr. 99, 6 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

326. Hotărîre cu privire la renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2512, 13 aprilie 2009)

327. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2514, 13 aprilie 2009)

328. Hotărîre cu privire la degrevarea membrilor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul doi (nr. 2515, 13 aprilie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

329. Decizie cu privire la contestația reprezentantului PCRM în Comisia Electorală Centrală (nr. 29, 1 aprilie 2009)

330. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licența de emisie și autorizației de retransmisie (nr. 30, 1 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte