Nr. 82-28 28.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova
Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

8. Hotărîre privind raportul asupra controlului utilizării creditului extern acordat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare a Băncii Mondiale în scopul implementării Proiectului de aprovizionare cu apă și canalizare (nr. 4, 24 februarie 2009)

9. Hotărîre privind Raportul asupra auditului regularității executării bugetului Consiliului Coordonator al Audiovizualului pe anul 2008 (nr. 5, 6 martie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

360. Hotărîre cu privire la perspectiva de dezvoltare social-economică a raioanelor Strășeni, Nisporeni și Călărași (nr. 314, 22 aprilie 2009)

361. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 30 decembrie 2005 (nr. 318, 23 aprilie 2009)

362. Hotărîre cu privire la sărbătorirea a 65 de ani de la eliberarea Moldovei de sub ocupația fascistă (nr. 319, 23 aprilie 2009)

363. Hotărîre privind transmiterea și reparația capitală a unui imobil (nr. 321, 23 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

331. Decizie cu privire la examinarea cererilor unor întreprinderi privind eliberarea autorizațiilor de retransmisie și a licențelor de emisie (nr. 32, 1 aprilie 2009)

332. Decizie cu privire la cererea C.R. PLOAIA DE ARGINT S.R.L. (nr. 34, 1 aprilie 2009)

333. Decizie cu privire la retransmisia serviciilor de programe ale radiodifuzorilor BBC, Europa Liberă, Radio France Internationale, TV-5 (nr. 35, 1 aprilie 2009)

334. Decizie despre unele modificări ale Regulamentului privind gestionarea Fondului de susținere a radiodifuzorilor (nr. 36, 1 aprilie 2009)

335. Decizie cu privire la demersul președintelui OT Nisporeni a PLDM (nr. 37, 1 aprilie 2009)

336. Decizie cu privire la contestațiile reprezentantului Partidului Politic Alianța Moldova Noastră în Comisia Electorală Centrală (nr. 38, 3 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte