Nr. 83-85 30.04.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

213. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 2208-IV, 24 aprilie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

6. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVII-a (nr. 7, 22 aprilie 2009)

7. Aviz cu privire la confirmarea legalității alegerii Parlamentului Republicii Moldova (nr. 1, 22 aprilie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

364. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind autorizarea executării lucrărilor de construire (nr. 181, 5 martie 2009)

365. Hotărîre pentru aprobarea Regulilor privind protecția rețelelor de comunicații electronice și executarea lucrărilor în zonele de protecție și pe traseele liniilor de comunicații electronice (nr. 284, 13 aprilie 2009)

366. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 301, 21 aprilie 2009)

367. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1736 din 31 decembrie 2002 (nr. 302, 21 aprilie 2009)

368. Hotărîre cu privire la aprobarea condițiilor de achitare din contul statului a serviciilor de mediere în cauze penale (nr. 303, 21 aprilie 2009)

369. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova și Ministerul Оnvățămîntului și Științei al Ucrainei privind colaborarea în domeniul învățămîntului pentru anii academici 2009-2010, 2010-2011 și 2011-2012 și acordarea deplinelor puteri doamnei Galina BULAT, viceministru al educației și tineretului (nr. 315, 22 aprilie 2009)

370. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației și asupra proiectului Protocolului adițional la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind colaborarea în domeniul comunicațiilor și al tehnologiei informației referitor la colaborarea între Ministerul Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Ucrainei (nr. 316, 22 aprilie 2009)

371. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 320, 23 aprilie 2009)

372. Hotărîre cu privire la schimbul terenurilor (nr. 322, 23 aprilie 2009)

373. Hotărîre privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 989 din 26 august 2008 (nr. 323, 23 aprilie 2009)

374. Hotărîre cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 43 din 21 ianuarie 2002 (nr. 324, 23 aprilie 2009)

375. Hotărîre privind stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2009 (nr. 325, 23 aprilie 2009)

376. Hotărîre cu privire la transmiterea unui imobil (nr. 326, 23 aprilie 2009)

377. Hotărîre cu privire la modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 5 februarie 2008 (nr. 327, 23 aprilie 2009)

378. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 328, 23 aprilie 2009)

379. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind Consiliul Suprem de Securitate (nr. 330, 23 aprilie 2009)

380. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a taberelor de odihnă și întremare a sănătății copiilor și adolescenților (nr. 334, 23 aprilie 2009)

381. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a domnului Ghenadie MОNĂSCURTĂ (nr. 341 din 29 aprilie 2009)

382. Dispoziție (nr. 42-d, 23 aprilie 2009)

383. Dispoziție (nr. 43-d, 28 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

337. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Firma de brokeri BrokWest S.A. (nr. 19/1, 9 aprilie 2009)

338. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor, desfășurată de Administratorul fiduciar Codru S.A. (nr. 21/1, 16 aprilie 2009)

339. Hotărîre cu privire la cererile de reperfectare a licențelor pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare de administrare fiduciară a investițiilor companiilor fiduciare Europa-Trust S.A. și Econ-Renaștere S.A. (nr. 21/2, 16 aprilie 2009)

340. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 21/3, 16 aprilie 2009)

341. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 21/6, 16 aprilie 2009)

342. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Vilacrom (nr. 21/8, 16 aprilie 2009)..

343. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Societății Cooperatiste de Asigurări ALIANȚA MOLDCOOP S.R.L. (nr. 21/11, 16 aprilie 2009)

344. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Hrușova și A.E.О. Botna (nr. 19/5-O, 9 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

345. Hotărîre despre Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2509, 11 aprilie 2009)

346. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 5 aprilie 2009 în urma renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2516, 21 aprilie 2009)

347. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerii Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVII-a din 5 aprilie 2009 în urma renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2517, 21 aprilie 2009)

348. Hotărîre cu privire la excluderea partidelor, mișcării social-politice, care au întrunit mai puțin de șase la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe țară la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009, din operația de atribuire a mandatelor de deputat în urma renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2518, 21 aprilie 2009)

349. Hotărîre cu privire la excluderea candidaților independenți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care au întrunit mai puțin de trei la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe țară la alegerile din 5 aprilie 2009, din operația de atribuire a mandatelor în urma renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2519, 21 aprilie 2009)

350. Hotărîre cu privire la aprobarea Șirului descrescător de voturi valabil exprimate și stabilirea numărului de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova între concurenții electorali în urma alegerilor din 5 aprilie 2009 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2520, 21 aprilie 2009)

351. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali în urma alegerilor din 5 aprilie 2009 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2521, 21 aprilie 2009)

352. Hotărîre cu privire la declararea candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea concurenților electorali în urma alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 (nr. 2522, 21 aprilie 2009)

353. Hotărîre despre Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele renumărării din 15 aprilie 2009 a voturilor de la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 (nr. 2523, 21 aprilie 2009)

354. Hotărîre cu privire la publicarea rezultatelor finale ale alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 5 aprilie 2009 în urma renumărării voturilor din 15 aprilie 2009 în ansamblu pe țară (nr. 2526, 24 aprilie 2009)

355. Hotărîre cu privire la aprobarea textului Mesajului de mulțumire al Comisiei Electorale Centrale (nr. 2527, 24 aprilie 2009)

356. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale ale circumscripțiilor municipale, raionale, UTA Găgăuzia și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2528, 24 aprilie 2009)

357. Hotărîre cu privire la revenirea la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 2529, 24 aprilie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

358. Hotărîre cu privire la anunțarea concursului pentru acordarea serviciilor de traducere (nr. 104/5, 2 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte