Nr. 86-88 08.05.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

214. Decret privind rechemarea doamnei Natalia GHERMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Regatul Suediei, în Republica Finlanda și în Regatul Norvegiei (nr. 2209-IV, 30 aprilie 2009)

215. Decret privind rechemarea doamnei Lidia GUȚU din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în România, în Republica Muntenegru și în Republica Serbia (nr. 2210-IV, 30 aprilie 2009)

216. Decret privind rechemarea domnului Veaceslav MADAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria, în Republica Albania și în Republica Macedonia (nr. 2212-IV, 30 aprilie 2009)

217. Decret privind rechemarea domnului Ion FILIMON din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus și din funcția de Reprezentant Permanent și Plenipotențiar al Republicii Moldova pe lîngă organele statutare și alte organe ale Comunității Statelor Independente (nr. 2213-IV, 30 aprilie 2009)

218. Decret privind rechemarea domnului Igor CORMAN din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Federală Germania și în Regatul Danemarcei (nr. 2214-IV, 30 aprilie 2009)

219. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2215-IV, 4 mai 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

384. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții (nr. 329, 23 aprilie 2009)

385. Hotărîre cu privire la unele măsuri de reintegrare socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție (nr. 331, 23 aprilie 2009)

386. Hotărîre privind aprobarea rațiilor minime zilnice de alimente și a normelor de produse de igienă pentru persoanele din Centrul de Plasament Temporar al Străinilor (nr. 332, 23 aprilie 2009)

387. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 632 din 5 iunie 2007 (nr. 333, 23 aprilie 2009).

388. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri materiale (nr. 335, 28 aprilie 2009)

389. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare între Guvernul Republicii Moldova și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul Operațional Comun Marea Neagră 2007-2013 (nr. 336, 28 aprilie 2009)

390. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 337, 28 aprilie 2009)

391. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la acceptarea Amendamentului la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, încheiată la Varșovia la 16 mai 2005 (nr. 338, 28 aprilie 2009)

392. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 339, 28 aprilie 2009)

393. Hotărîre privind rechemarea domnului Ion CIORNОI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 342, 29 aprilie 2009)

394. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu BURDUJA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 343, 29 aprilie 2009)

395. Hotărîre cu privire la Registrul de stat al organizațiilor necomerciale (nr. 345, 30 aprilie 2009)

396. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 27 din 19 ianuarie 2004 (nr. 346, 30 aprilie 2009)

397. Hotărîre cu privire la schimbul unor terenuri (nr. 347, 30 aprilie 2009)

398. Hotărîre cu privire la transmiterea unor cantoane silvice (nr. 348, 30 aprilie 2009)

399. Hotărîre cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului nr. 891 din 24 iulie 2008 (nr. 349, 30 aprilie 2009)

400. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 350, 4 mai 2009)

401. Dispoziție (nr. 44-d, 30 aprilie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

359. Ordin cu privire la suspendarea activității notarului de stat Dragomir Angela (teritoriul de activitate r-nul Călărași) (nr. 167, 29 aprilie 2009)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

360. Ordin referitor la clasificarea preparatelor bazate pe vitamine, minerale și microelemente (nr. 113-O, 7 aprilie 2009)

361. Ordin referitor la clasificarea rafturilor metalice (nr. 121-O, 15 aprilie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

362. Hotărîre cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale rețelelor de distribuție a gazelor naturale (nr. 324, 27 februarie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

363. Hotărîre cu privire la aprobarea unor regulamente (nr. 8/15, 26 februarie 2009)

364. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Registratorul independent Registru Ind S.A. (nr. 21/7, 16 aprilie 2009)

365. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 22/2, 24 aprilie 2009)

366. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 22/7, 24 aprilie 2009)

367. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. și modificarea Hotărîrii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 3/2 din 22.01.2009 (nr. 22/8, 24 aprilie 2009)

368. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 22/11, 24 aprilie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

369. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie și a licențelor de emisie pentru S.C. SORGREVO SRL, S.C. SOFIVAN SRL, S.C. INATER GRUP SRL, О.M. SUN COMMUNICATIONS SRL (nr. 40, 15 aprilie 2009)

370. Decizie cu privire la expirarea valabilității licențelor de emisie, eliberate S.C. PROVIDEO SRL, S.C. Emico SRL, S.C. LV-TOPAL SRL (nr. 41, 15 aprilie 2009)

371. Decizie cu privire la cererea prealabilă a О.M. SUN COMMUNICATIONS SRL (nr. 42, 15 aprilie 2009)..

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

372. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului de soluționare a situațiilor litigioase în domeniul aplicării semnăturii digitale (nr. 29, 16 aprilie 2009)

373. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 35, 24 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control

374. Decizie (nr. 17-6/3-22/02-2009, 9 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte