Nr. 89-90 12.05.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

220. Decret privind rechemarea domnului Valeriu BOBUȚAC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Ungară, în Bosnia și Herțegovina, în Republica Slovenia, în Republica Croația și pe lîngă Sfîntul Scaun (nr. 2211-IV, 30 aprilie 2009)

221. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Gheorghe BODOLICA (nr. 2216-IV, 6 mai 2009)

222. Decret privind rechemarea domnului Ion CIORNОI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Lituania (nr. 2217-IV, 6 mai 2009)

223. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 2218-IV, 8 mai 2009)

224. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 2219-IV, 8 mai 2009)

225. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2220-IV, 8 mai 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

8. Hotărîre pentru controlul constituționalității Hotărîrii Guvernului nr. 1284 din 2 octombrie 2002 Despre aprobarea Regulamentului privind modul de desfășurare a concursului pentru obținerea licenței de comercializare a resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii de acumulatoare uzate, inclusiv în stare prelucrată, către agenții economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova și care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, precum și exportul acestora, cu modificările și completările ulterioare (nr. 8, 28 aprilie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

402. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 344, 30 aprilie 2009)

403. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achizițiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor (nr. 352, 5 mai 2009)

404. Hotărîre cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2009 (nr. 353, 7 mai 2009)

405. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29 noiembrie 2006 (nr. 354, 8 mai 2009)

406. Dispoziție (nr. 45-d, 6 mai 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

375. Ordin privind aprobarea Regulamentului Comisiei de licențiere a activității notariale (nr. 168, 29 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

376. Hotărîre cu privire la activitatea organelor de conducere ale Societății pe acțiuni Moldovahidromaș (nr. 22/3, 24 aprilie 2009)

377. Hotărîre cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății pe acțiuni Arhproiect (nr. 23/1, 30 aprilie 2009)

378. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 23/2, 30 aprilie 2009)

379. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 24/2, 7 mai 2009)

380. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 24/3, 7 mai 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte