Nr. 91-13 13.05.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

226. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 1-XVII, 12 mai 2009)

227. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 2-XVII, 12 mai 2009)

228. Hotărîre pentru alegerea Președintelui Parlamentului (nr. 3-XVII, 12 mai 2009)

229. Hotărîre privind stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului (nr. 4-XVII, 12 mai 2009)

230. Hotărîre pentru alegerea prim-vicepreședintelui Parlamentului (nr. 5-XVII, 12 mai 2009)

231. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 6-XVII, 12 mai 2009)

232. Hotărîre privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 7-XVII, 12 mai 2009)

233. Hotărîre privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 8-XVII, 13 mai 2009)

234. Hotărîre privind demisia Guvernului (nr. 10-XVII, 13 mai 2009)

235. Hotărîre privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova (nr. 11-XVII, 13 mai 2009)

236. Hotărîre privind comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 12-XVII, 13 mai 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

381. Hotărîre cu privire la stabilirea calificărilor față de societatea de audit pentru efectuarea auditului asociațiilor de economii și împrumut (nr. 21/5, 16 aprilie 2009)

382. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 24/1, 7 mai 2009)

383. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Unprodlact (nr. 24/4, 7 mai 2009)

384. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare GM-ASIGRUP S.R.L. (nr. 24/6, 7 mai 2009)