Nr. 95-22 22.05.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

237. Hotărîre privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 9-XVII, 13 mai 2009)

238. Hotărîre despre aprobarea procesului-verbal nr.1 privind alegerea președintelui și a secretarului comisiei speciale și aprobarea procesului-verbal nr.5 privind modelul buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova ale ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 13-XVII, 20 mai 2009)

239. Hotărîre despre aprobarea procesului-verbal nr.14 privind totalizarea rezultatelor votării al ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 14-XVII, 20 mai 2009)

240. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 15-XVII, 20 mai 2009)

241. Hotărîre cu privire la comisia specială de desfășurare a alegerilor repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 16-XVII, 20 mai 2009)

242. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Grigore SULTAN (nr. 2221-IV, 14 mai 2009)

243. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vladimir IANIEV (nr. 2222-IV, 15 mai 2009)

244. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (nr. 2223-IV, 15 mai 2009)

245. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria SEMENIUC (nr. 2224-IV, 15 mai 2009)

246. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Constantin CHELEȘ (nr. 2225-IV, 15 mai 2009)

247. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2226-IV, 15 mai 2009)

248. Decret privind eliberarea deplinelor puteri domnului Viorel DANDARA, viceministru al finanțelor (nr. 2227-IV, 18 mai 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

388. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de supraveghere a activității Organismului Național de Standardizare (nr. 147, 26 decembrie 2008)

389. Ordin cu privire la aprobarea regulilor de desemnare a OEC (nr. 10, 30 ianuarie 2009)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

390. Indicații metodice privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale (nr. 10/2-06-134, 19 mai 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

391. Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea Colegiului disciplinar al notarilor (nr. 169, 30 aprilie 2009)

392. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 286 din 11 iulie 2003 privind Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a stagiului în biroul notarial (nr. 186, 14 mai 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

393. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind Fondul de protecție a victimelor străzii (nr. 19/11, 9 aprilie 2009)

394. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări EUROASIG GRUP S.R.L. (nr. 24/7, 7 mai 2009)

395. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 25/3, 15 mai 2009)

396. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni de producere a materialelor de construcție nemetalice Cariera Cobusca (nr. 25/4, 15 mai 2009)

397. Hotărîre cu privire la excluderea licenței deținute anterior de Banca Comercială Victoriabank S.A. din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 25/6, 15 mai 2009)

398. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare PARTENER-BROKER S.R.L. (nr. 25/10, 15 mai 2009)

399. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare CLEINT BROKER S.R.L. (nr. 25/11, 15 mai 2009)

400. Hotărîre cu privire la aprobarea Raportului asupra activității Comisiei Naționale a Pieței Financiare și asupra funcționării pieței financiare nebancare pentru anul 2008 (nr. 25/14, 15 mai 2009)

401. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Registrul-F S.A. (nr. 25/7-O, 15 mai 2009)

402. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 25/12-O, 15 mai 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

403. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea și închiderea conturilor la băncile licențiate din Republica Moldova (nr. 96, 23 aprilie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte