Nr. 99-100 05.06.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

249. Hotărîre pentru aprobarea procesului-verbal nr.1 privind alegerea președintelui și a secretarului comisiei speciale și aprobarea procesului-verbal nr.4 privind modelul buletinului de vot secret pentru alegerea Președintelui Republicii Moldova ale ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 17-XVII, 3 iunie 2009)

250. Hotărîre pentru aprobarea procesului-verbal nr.6 privind totalizarea rezultatelor votării al ședinței comisiei speciale de desfășurare a alegerilor repetate pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova (nr. 18-XVII, 3 iunie 2009)

251. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 2229-IV, 28 mai 2009)

252. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Anatoli KAIGORODOV (nr. 2230-IV, 28 mai 2009)

253. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2231-IV, 28 mai 2009)

254. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Iuri DRUKKER (nr. 2232-IV, 29 mai 2009)

255. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2233-IV, 1 iunie 2009)

256. Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 2234-IV, 3 iunie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

9. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 273-XVI din 7 decembrie 2007 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative și din Legea nr. 76-XVI din 10 aprilie 2008 Pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 9, 26 mai 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

412. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea doamnei Zinaida GRECEANОI, Prim-ministru, la lucrările ședinței Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente (or. Astana, Republica Kazahstan, 21-22 mai 2009) (nr. 358, 19 mai 2009)

413. Dispoziție (nr. 46-d, 29 mai 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova

412. Ordin (nr. 63, 21 aprilie 2009)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

413. Ordin privind aplicarea art. 19 al Legii nr. 282-XV din 22.07.2004 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase (nr. 44, 26 mai 2009)

414. Ordin cu privire la completarea Regulilor de evidență și păstrare a metalelor prețioase, pietrelor prețioase și producției din ele, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr. 85 din 20 septembrie 2005 (nr. 45, 26 mai 2009)

Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

415. Ordin cu privire la aprobarea Suplimentului la NCM G.04.08-2006 (MCH 4.02-03-2004), РД 34.09.255- 97 Indicații metodice privind determinarea pierderilor de căldură în rețelele termice de apă (nr. 37, 14 august 2008)

416. Ordin cu privire la modificarea documentului normativ СНиП 2.08.01-89 Жилые здания (nr. 25, 11 februarie 2009)

417. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM G.04.10-2009 Centrale termice (nr. 61, 28 aprilie 2009)

418. Ordin cu privire la aprobarea documentului normativ NCM F.01.03-2009 Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor (nr. 62, 28 aprilie 2009)

Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

419. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea concursului pentru suplinirea locurilor vacante de notar (nr. 170, 30 aprilie 2009)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

420. Ordin cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere (nr. 79, 20 martie 2009)

421. Ordin cu privire la recoltarea și analiza probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei, consumului de droguri și de alte substanțe psihotrope, de medicamente cu efecte similare acestora (nr. 80, 20 martie 2009)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

422. Ordin referitor la completarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu (nr. 137-O, 12 mai 2009)

423. Ordin referitor la clasificarea peștelui, crustaceelor, nevertebratelor acvatice și a preparatelor din acestea (nr. 145-O, 15 mai 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

424. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind garanțiile de origine pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie (nr. 330, 3 aprilie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

425. Hotărîre privind reglementarea furnizării serviciilor prin numere cu acces gratuit pentru apelant Freephone în rețelele publice de comunicații electronice (nr. 79, 17 aprilie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

426. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare BIRMAN GRUP S.R.L. (nr. 26/2, 28 mai 2009)

427. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor companii de asigurări de a întreprinde măsuri în vederea majorării capitalului social (nr. 26/3, 28 mai 2009)

428. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 26/4, 28 mai 2009)

429. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Tezaur-94 (nr. 26/5, 28 mai 2009)

430. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 26/8, 28 mai 2009)

431. Hotărîre cu privire la reprezentanțele teritoriale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (nr. 26/13, 28 mai 2009)

432. Ordonanță cu privire la blocarea conturilor personale (nr. 26/6-O, 28 mai 2009)

Acte ale Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

433. Hotărîre privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (nr. 90/5, 29 mai 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

434. Decizie cu privire la eliberarea autorizațiilor de retransmisie și a licențelor de emisie (nr. 46, 14 mai 2009)

435. Decizie despre modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la licențele de emisie și autorizațiile de retransmisie (nr. 47, 14 mai 2009)

436. Decizie cu privire la cererea prealabilă a О.M. Mediapro S.R.L. (nr. 48, 14 mai 2009)

Acte ale Consiliului de Mediere

437. Hotărîre (nr. 1, 16 iunie 2008)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte