Nr. 101-10 10.06.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

257. Hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului (nr. 19-XVII, 10 iunie 2009)

258. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Andrei CARPENCO (nr. 2235-IV, 3 iunie 2009)

259. Decret privind conferirea gradului superior de calificare a judecătorului doamnei Svetlana CAITAZ (nr. 2236-IV, 4 iunie 2009)

260. Decret privind eliberarea domnului Ion RALEA din funcția de judecător la Curtea de Apel Economică (nr. 2237-IV, 5 iunie 2009)

261. Decret privind acordarea gradului special de general-maior domnului Sergiu BURDUJA (nr. 2238-IV, 5 iunie 2009)

262. Decret privind numirea Guvernului (nr. 2239-IV, 10 iunie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

10. Hotărîre pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 94-XVI din 8 mai 2008 Pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 10, 2 iunie 2009)

11. Hotărîre asupra excepției de neconstituționalitate a Hotărîrii Guvernului nr. 923 din 4 septembrie 2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățămînt superior și mediu de specialitate de stat (cu modificările și completările operate prin hotărîrile Guvernului nr. 1551 din 23.12.2003 și nr. 433 din 25.04.2006) (nr. 11, 4 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

414. Hotărîre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 360, 9 iunie 2009)

415. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de hotărîre a Parlamentului pentru modificarea hotărîrii Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 361, 9 iunie 2009)

416. Hotărîre pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind interpretarea articolului 76 alineatul (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 362, 9 iunie 2009)

417. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Andrei GURIN (nr. 363, 9 iunie 2009)

418. Dispoziție (nr. 47-d, 3 iunie 2009)

419. Dispoziție (nr. 48-d, 4 iunie 2009)

420. Dispoziție (nr. 49-d, 4 iunie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

438. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 27/10, 9 iunie 2009)

439. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Pietriș (nr. 27/13, 9 iunie 2009)

440. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Inconarm (nr. 27/14, 9 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

441. Hotărîre cu privire la întocmirea listelor electorale (nr. 2555, 9 iunie 2009)