Nr. 102-12 12.06.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

421. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară a proiectului II al Fondului de Investiții Sociale, semnat la Chișinău la 4 mai 2009 (nr. 364, 10 iunie 2009)

422. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 16 martie 2009 (nr. 365, 10 iunie 2009)

423. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (nr. 366, 10 iunie 2009)

424. Hotărîre cu privire la atribuirea și modificarea destinației unor terenuri (nr. 367, 10 iunie 2009)

425. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Iacov TIMCIUC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză și în Republica Coreea (nr. 368, 10 iunie 2009)

426. Hotărîre cu privire la rechemarea domnului Boris GAMURARI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 369, 10 iunie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

442. Ordin cu privire la anularea unor ordine ale Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului (nr. 70, 2 iunie 2009).

Acte ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

443. Hotărîre privind rezultatele evaluării și acreditării Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. AC-01/3-3, 21 mai 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

444. Decizie cu privire la aprobarea concepțiilor generale ale serviciilor de programe (nr. 51, 21 mai 2009). ..

445. Decizie cu privire la cesiunea licenței de emisie a AP Uniunea Producătorilor de Fonograme și Videograme către Instituția Privată Centrul de Resurse pentru Copii SCĂPĂRICI (nr. 52, 21 mai 2009)

446. Decizie cu privire la modificarea Deciziei CCA nr. 83 din 30 septembrie 2008 (nr. 53, 21 mai 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

447. Hotărîre cu privire la punerea în circulație ca mijloc de plată și în scop numismatic a unor monede jubiliare și comemorative (nr. 133, 4 iunie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte