Nr. 103-16 17.06.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

263. Decret pentru promulgarea Legii privind aplicarea articolului 76 alineatul (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2244-IV, 15 iunie 2009)

264. Lege privind aplicarea articolului 76 alineatul (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 24-XVII, 15 iunie 2009)

265. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 2245-IV, 15 iunie 2009)

266. Lege pentru modificarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (nr. 25-XVII, 15 iunie 2009)

267. Decret privind rechemarea domnului Iacov TIMCIUC din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Populară Chineză și în Republica Coreea (nr. 2240-IV, 12 iunie 2009)

268. Decret privind rechemarea domnului Boris GAMURARI din funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 2241-IV, 12 iunie 2009).

269. Decret privind dizolvarea Parlamentului (nr. 2243-IV, 15 iunie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

12. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului (nr. 2, 12 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

427. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 371, 11 iunie 2009)

428. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre ministerele afacerilor interne (poliție) ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul asigurării normative și acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 372, 11 iunie 2009). .

429. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de colaborare dintre ministerele afacerilor interne (poliție) ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul combaterii traficului de persoane și acordarea deplinelor puteri domnului Gheorghe PAPUC, ministru al afacerilor interne (nr. 373, 11 iunie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

448. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare ASIG ASIST S.R.L. (nr. 27/2, 9 iunie 2009)

449. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii Mixte Brokerul de Asigurare Reasigurare SKY BROKER S.R.L. (nr. 27/3, 9 iunie 2009)

450. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări KLASSIKA ASIGURĂRI S.A. (nr. 27/4, 9 iunie 2009)

451. Hotărîre cu privire la constatarea nevalabilității licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXTRA ASIG S.R.L. (nr. 27/5, 9 iunie 2009)

452. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 27/7, 9 iunie 2009)

453. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Asociației de Economii și Оmprumut HRUȘOVA (nr. 27/8, 9 iunie 2009)

454. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării unor societăți pe acțiuni (nr. 27/11, 9 iunie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici