Nr. 337 27.09.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

75. Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (Sesizarea nr . 110e/2016) (nr. 25, 21 septembrie 2016)

76. Decizie de inadmisibilitate a sesizării nr. 52g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 104 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (competența instanței de insolvabilitate) (nr. 32, 14 iunie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1166. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reforma administrației publice (nr. 1078, 26 septembrie 2016)

1167. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții în cadrul Proiectului de construcție și reabilitare a infrastructurii feroviare și achiziție a materialului rulant (nr. 1079, 26 septembrie 2016)

1168. Hotărîre cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate (nr. 1080, 26 septembrie 2016)

1169. Hotărîre cu privire la retragerea din Parlament a unui proiect de lege şi abrogarea unei hotărîri de Guvern (nr. 1084, 26 septembrie 2016)

1170. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile în Consiliul de Integritate (nr. 1089, 26 septembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

1587. Ordin cu privire la modificarea Ordinului nr. 103 din 03.09.2012 privind lansarea în regim pilot a Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” (SIA RSAP) (nr. 120, 8 septembrie 2016)