Nr. 104-19 19.06.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

270. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară a proiectului II al Fondului de Investiții Sociale (nr. 2251-IV, 17 iunie 2009)

271. Lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare cu privire la finanțarea suplimentară a proiectului II al Fondului de Investiții Sociale (nr. 21-XVII, 12 iunie 2009)

272. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 2252-IV, 17 iunie 2009)

273. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară a Acordului de credit pentru dezvoltare (Proiectul Energetic II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 22-XVII, 12 iunie 2009)

274. Decret privind promulgarea Legii de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe (nr. 2250-IV, 17 iunie 2009)

275. Lege de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanțe (nr. 26-XVII, 15 iunie 2009)

276. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2253-IV, 17 iunie 2009)

277. Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 27-XVII, 15 iunie 2009)

278. Hotărîre pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului nr. 22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la statul de funcții al Aparatului și al Parlamentului și la asigurarea materială a personalului Aparatului și a deputaților în Parlament (nr. 20-XVII, 10 iunie 2009)

279. Hotărîre privind demisia unor deputați în Parlament (nr. 23-XVII, 12 iunie 2009)

280. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Vytautas ZALYS (nr. 2242-IV, 15 iunie 2009)

281. Decret privind numirea domnului Iurie ROȘCA în funcția de viceprim-ministru (nr. 2246-IV, 16 iunie 2009)

282. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2247-IV, 16 iunie 2009)

283. Decret privind numirea doamnei Lidia GUȚU în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Bulgaria (nr. 2248-IV, 16 iunie 2009)

284. Decret privind numirea domnului Valeriu BOBUȚAC în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Belarus (nr. 2249-IV, 16 iunie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

10. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Aparatul Parlamentului pe anul 2008 (nr. 14, 24 aprilie 2009)

11. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Aparatul Guvernului pe anul 2008 (nr. 15, 24 aprilie 2009)

12. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Aparatul Președintelui Republicii Moldova pe anul 2008 (nr. 16, 24 aprilie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

430. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative (nr. 370, 10 iunie 2009)

431. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 375, 17 iunie 2009)

432. Dispoziție (nr. 50-d, 11 iunie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

455. Hotărîre cu privire la stabilirea categoriilor de frecvențe radio a căror utilizare nu este supusă regimului de autorizare generală și este permisă fără obținerea unei licențe de utilizare a canalelor/frecvențelor radio sau a permisului tehnic (nr. 126, 2 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

456. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Gemeni (nr. 27/12, 9 iunie 2009)

457. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Aschim (nr. 27/15, 9 iunie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte