Nr. 105-23 23.06.2009


PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

433. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2008 (nr. 374, 17 iunie 2009)

434. Hotărîre cu privire la edificarea monumentului în memoria celor căzuți pe platoul Cocieri în conflictul armat din primăvara-vara anului 1992 (nr. 376, 18 iunie 2009)

435. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale din Republica Moldova și Ministerul Resurselor Naturale și Protecției Mediului din Republica Belarus în domeniul protecției mediului și utilizării durabile a resurselor naturale, semnat la Minsk la 3 decembrie 2008 (nr. 377, 18 iunie 2009)

436. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Guvernul Republicii Moldova și Organizația Internațională a Muncii, reprezentată prin Biroul Internațional al Muncii, și acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu SAINCIUC, viceministru al economiei și comerțului (nr. 378, 18 iunie 2009)

437. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2008 (nr. 379, 18 iunie 2009)

438. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2008 (nr. 380, 18 iunie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Electorale Centrale

458. Hotărîre cu privire la lista partidelor și organizațiilor social-politice care au dreptul de a participa la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2572, 16 iunie 2009)

459. Hotărîre cu privire la degrevarea de atribuțiile de serviciu de la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în Comisia Electorală Centrală (nr. 2573, 16 iunie 2009)

460. Hotărîre cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea și desfășurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2574, 16 iunie 2009)

461. Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru organizarea și desfășurarea alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2576, 16 iunie 2009)

462. Hotărîre cu privire la atragerea la muncă în zilele de repaus, în cele de sărbătoare nelucrătoare și la muncă suplimentară (nr. 2577, 16 iunie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

463. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 146, 18 iunie 2009)

464. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 147, 18 iunie 2009)

465. Ordonanță cu privire la retragerea licenței Băncii Comerciale INVESTPRIVATBANK S.A. și numirea lichidatorului (nr. 09-02218/313, 19 iunie 2009)