Nr. 106-26 26.06.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

285. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2254-IV, 18 iunie 2009)

286. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnilor Taras KOZAK și Viktor KUDREAVȚEV (nr. 2255-IV, 23 iunie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

13. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Sînt necesare schimbări majore pentru a îmbunătăți semnificativ eficacitatea
Instituției Medico-Sanitare Publice Institutul Oncologic în lupta împotriva cancerului (nr. 13, 16 aprilie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

439. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală, semnat la Chișinău la 31 octombrie 2008 (nr. 381, 18 iunie 2009)

440. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 382, 23 iunie 2009)

441. Dispoziție nr. 51-d, 18 iunie 2009

442. Dispoziție nr. 53-d, 23 iunie 2009

443. Dispoziție nr. 54-d, 23 iunie 2009

444. Dispoziție nr. 55-d, 23 iunie 2009

445. Dispoziție nr. 56-d, 23 iunie 2009

446. Dispoziție nr. 57-d, 23 iunie 2009

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

466. Ordin despre completarea Ordinului nr. 79 din 20.03.09 Cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor de vehicule și a candidaților pentru obținerea permisului de conducere (nr. 136, 19 mai 2009)

467. Ordin despre implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16.04.2009 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind testarea alcoolscopică și examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei (nr. 155, 1 iunie 2009)

Acte ale Inspecției Muncii a Republicii Moldova

468. Raport de activitate al Inspecției Muncii pe anul 2008

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

469. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului privind regimul de autorizare generală și eliberare a licențelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea rețelelor și serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 125, 2 iunie 2009)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

470. Ordin privind publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Declarațiilor privind prețurile maxime de vînzare cu amănuntul a țigaretelor cu filtru (nr. 177, 11 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

471. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania de Asigurări Mixtă Moldo-Rusă AFES-M S.R.L. (nr. 27/1, 9 iunie 2009)

472. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 29/3, 18 iunie 2009)

473. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Agenției de Rating și Estimare Estimator-VM S.A. (nr. 29/4, 18 iunie 2009)

474. Hotărîre cu privire la retragerea licenței pentru dreptul de desfășurare a activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare, eliberată anterior Băncii Comerciale INVESTPRIVATBANK S.A. (nr. 30/1, 22 iunie 2009)

475. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului tematic privind respectarea modului de aplicare a primelor de asigurare obligatorii de răspundere civilă auto internă de către asigurătorii autorizați pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule (nr. 28/1-O, 16 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

476. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul doi în unitățile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 (nr. 2583, 18 iunie 2009)

477. Hotărîre cu privire la completarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2585, 18 iunie 2009)

478. Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile Parlamentului din 29 iulie 2009 (nr. 2590, 20 iunie 2009)

479. Hotărîre cu privire la stabilirea cuantumului creditului acordat concurenților electorali la alegerile Parlamentului din 29 iulie 2009 (nr. 2591, 20 iunie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

480. Decizie cu privire la cererea prealabilă a О.M. MEDIAPRO S.R.L. (nr. 55, 10 iunie 2009)

481. Decizie cu privire la anunțarea moratoriului privind organizarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV pe perioada alegerilor parlamentare anticipate (nr. 56, 10 iunie 2009)

482. Decizie cu privire la examinarea cererilor О.M. SUN COMUNICATIONS SRL, S.C. TRUC-3 SRL, S.A. MOLDTELECOM SRL privind eliberarea autorizațiilor de retransmisie (nr. 58, 10 iunie 2009)

483. Decizie cu privire la examinarea cererii Оntreprinderii TRUC-3 SRL privind eliberarea licenței de emisie (nr. 59, 10 iunie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte