Nr. 107-109 03.07.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

287. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Valeriu COVALCIUC (nr. 2256-IV, 24 iunie 2009)

288. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Vasile GRIGORIEV (nr. 2257-IV, 24 iunie 2009)

289. Decret privind conferirea de distincții de stat (nr. 2258-IV, 25 iunie 2009)

290. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 52-IV din 17 mai 2005 (nr. 2259-IV, 25 iunie 2009)

291. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Oleg MORII (nr. 2260-IV, 26 iunie 2009)

292. Decret privind acordarea medaliei Pentru Excelență absolvenților instituțiilor de învățămînt superior, promoția 2009 (nr. 2261-IV, 29 iunie 2009)

293. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2262-IV, 29 iunie 2009)

294. Decret privind redobîndirea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2263-IV, 29 iunie 2009)

295. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2264-IV, 29 iunie 2009)

296. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2265-IV, 29 iunie 2009)

297. Decret privind conferirea Ordinului Credință Patriei clasa III domnului Valentin FOROS (nr. 2266-IV, 30 iunie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

14. Hotărîre privind controlul asupra utilizării resurselor financiare publice pentru reparații capitale și achiziții publice de către О.S. Teatrul Național de Operă și Balet (nr. 17, 14 mai 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

447. Hotărîre privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 383, 24 iunie 2009)

448. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 679-XV din 23 noiembrie 2001 pentru aprobarea structurii generale și a efectivului Armatei Naționale și a instituțiilor Ministerului Apărării (nr. 384, 24 iunie 2009)

449. Hotărîre cu privire la unele măsuri pentru organizarea și efectuarea certificării sanitar-veterinare (nr. 385, 25 iunie 2009)

450. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 386, 25 iunie 2009)

451. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea articolului 6 din Legea nr. 152-XVI din 8 iunie 2006 privind Institutul Național al Justiției (nr. 387, 26 iunie 2009)

452. Hotărîre cu privire la organizarea timpului de muncă și de odihnă (nr. 389, 26 iunie 2009)

453. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dnei Natalia GHERMAN (nr. 390, 29 iunie 2009)

454. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Vitalie IURCU (nr. 391, 29 iunie 2009)

455. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Alexandru GОSCĂ (nr. 392, 29 iunie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

484. Ordin privind completarea Clasificației bugetare (nr. 49, 12 iunie 2009)

485. Ordin cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public (nr. 51, 23 iunie 2009)

486. Ordin privind abrogarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și licențiere a jocurilor de noroc din 27 iunie 1996 (nr. 52, 25 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

487. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 29/1, 18 iunie 2009)

488. Hotărîre cu privire la excluderea licenței deținută anterior de Societatea pe acțiuni Bursa de Valori a Moldovei din Registrul de stat al licențelor eliberate, suspendate și retrase (nr. 29/6, 18 iunie 2009)

489. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania ASIGURĂRI GENERALE VITORIASIG S.R.L. (nr. 31/1, 26 iunie 2009)

490. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 31/4, 26 iunie 2009)

491. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Acrisox (nr. 31/5, 26 iunie 2009)

492. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Banca Comercială Eximbank-Gruppo Veneto Banca S.A. (nr. 29/7-O, 18 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

493. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2594, 22 iunie 2009)

494. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Alianța MOLDOVA NOASTRĂ, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2595, 22 iunie 2009)

495. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Politic Partidul Liberal, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2596, 22 iunie 2009)

496. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2597, 22 iunie 2009)

497. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Popular Creștin Democrat, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2598, 22 iunie 2009)

498. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Democrat din Moldova, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2599, 22 iunie 2009)

499. Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de Protocol al Observatorilor pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 (nr. 2637, 23 iunie 2009)

500. Hotărîre privind securizarea procesului de vot (nr. 2639, 23 iunie 2009)

501. Hotărîre privind completarea Regulamentului cu privire la activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2640, 23 iunie 2009)

502. Hotărîre cu privire la unele garanții sociale ale funcționarilor electorali (nr. 2653, 26 iunie 2009)

503. Hotărîre cu privire la responsabilitățile suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale și altor instituții ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 (nr. 2654, 26 iunie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

504. Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucțiunii cu privire la modul de întocmire și prezentare a rapoartelor privind rata medie pe credite și depozite atrase de bănci (nr. 156, 25 iunie 2009)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

505. Hotărîre privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 92/1, 26 iunie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte