Nr. 110-111 10.07.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

298. Decret privind aprobarea unor grațieri individuale (nr. 2267-IV, 30 iunie 2009)

299. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe COBLIUC din funcția de judecător la Curtea de Apel Bălți (nr. 2268-IV, 8 iulie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

13. Hotărîre asupra excepției de neconstituționalitate a sintagmei deținerii cetățeniei unui alt stat cuprinsă în art. 43 alin. (2) lit. k) din Legea serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 2000 (nr. 12, 30 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

456. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la managementul deșeurilor radioactive (nr. 388, 26 iunie 2009)

457. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 393, 1 iulie 2009)

458. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Agriculturii, Pădurilor, Mediului și Gospodăririi Apelor al Republicii Austria privind cooperarea în domeniul agriculturii (nr. 394, 1 iulie 2009)

459. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la Constituția Uniunii Internaționale de Telecomunicații, semnat la Antalya la 24 noiembrie 2006 (nr. 395, 1 iulie 2009)

460. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Amendamentului la Convenția Uniunii Internaționale de Telecomunicații, semnat la Antalya la 24 noiembrie 2006 (nr. 396, 1 iulie 2009)

461. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului de hotărîre a Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la modalitatea de fabricare a medaliei jubiliare comune 65 de ani ai Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 397, 1 iulie 2009)

462. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului Șefilor de State al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulamentul despre coordonatorii naționali ai statelor-membre ale Comunității Statelor Independente, semnată la Bișkek la 10 octombrie 2008 (nr. 398, 1 iulie 2009)

463. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 9 februarie 2009 (nr. 399, 1 iulie 2009)

464. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea gratuită a unor bunuri materiale (nr. 400, 2 iulie 2009)

465. Hotărîre privind activitatea Comisiei guvernamentale pentru supravegherea realizării achizițiilor publice (nr. 401, 2 iulie 2009)

466. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 402, 2 iulie 2009)

467. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu participarea domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, la Summitul Central-European (or. Novi Sad, Republica Serbia, 19 iunie 2009) (nr. 403, 2 iulie 2009)

468. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Statul Israel (or. Tel Aviv, 20-21 iunie 2009) (nr. 404, 2 iulie 2009)

469. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir VORONIN, Președintele Republicii Moldova, în Federația Rusă (or. Moscova, 22 iunie 2009) (nr. 405, 2 iulie 2009)

470. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de grant, prin schimb de note, între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei referitor la extinderea Proiectului de asistență tehnică pentru fermierii neprivilegiați (2KR) și acordarea deplinelor puteri dlui Anatolie GORODENCO, ministru al agriculturii și industriei alimentare (nr. 406, 2 iulie 2009)

471. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Tudor COPACI (nr. 408, 6 iulie 2009)

472. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Alim AFONIN (nr. 409, 6 iulie 2009)

473. Hotărîre privind aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul III al anului 2009 (nr. 412, 7 iulie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

506. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de acordare concurenților electorali a creditelor fără dobîndă la desfășurarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 29 iulie 2009 (nr. 54, 26 iunie 2009)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și ale Biroului Național de Statistică

507. Ordin cu privire la completarea anexei nr. 1 la Ordinul comun al Ministerului Finanțelor al RM nr. 32 din 11.03.2002
și al Departamentului Statistică și Sociologie al RM nr. 30 din 13.03.2002 (nr. 41, 13 mai 2009, nr. 55, 14 mai 2009)

Acte ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova și ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

508. Ordin privind limitarea provizorie a circulației mijloacelor de transport de mare tonaj pe drumurile Republicii Moldova (nr. 238/74, 23 iunie 2009)

Acte ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

509. Ordin privind stabilirea documentelor normative obligatorii pentru certificare (nr. 53, 29 iunie 2009)

510. Ordin cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică Sistemul de organizare a pieței vitivinicole și trasabilitatea produselor (nr. 54, 29 iunie 2009)

511. Ordin privind utilizarea în ramură a unor documente ale Federației Ruse privind inofensivitatea producției alimentare, necesare pentru evaluarea conformității producției alcoolice (nr. 55, 29 iunie 2009)

512. Ordin privind aprobarea caracteristicilor de calitate și inofensivitate pentru musturile de struguri sulfitat, concentrat și concentrat rectificat (nr. 56, 29 iunie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

513. Hotărîre privind definirea listei piețelor relevante de rețele și/sau servicii de comunicații electronice (nr. 85, 28 aprilie 2009)

514. Hotărîre privind modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației nr. 07 din 01.08.2008 (nr. 151, 1 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

515. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 31/6, 26 iunie 2009)

516. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 32/1, 2 iulie 2009)

517. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de achiziționare de către Оntreprinderea Mixtă Moldo-Rusă Daac Hermes S.A. a acțiunilor sale plasate (nr. 32/2, 2 iulie 2009)

518. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Fertilitatea Ialoveni (nr. 32/3, 2 iulie 2009)

519. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Corjeuți și A.E.О. Colicăuți (nr. 32/7-O, 2 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

520. Hotărîre cu privire la înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală (nr. 2671, 3 iulie 2009)

521. Hotărîre cu privire la încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3) din Codul electoral de către unii concurenți electorali (nr. 2688, 3 iulie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte