Nr. 118-120 31.07.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

308. Decret privind numirea domnului Sergiu STATI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 2228-IV, 19 mai 2009)

309. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Gianni BUQUICCHIO (nr. 2277-IV, 22 iulie 2009)

310. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2278-IV, 22 iulie 2009)

311. Decret privind numirea domnului Serghei POPOVICI în funcția de judecător la Judecătoria Comrat (nr. 2279-IV, 22 iulie 2009)

312. Decret privind numirea în funcție a unor judecători (nr. 2280-IV, 22 iulie 2009)

313. Decret privind numirea în funcție a unor judecători de instrucție (nr. 2281-IV, 22 iulie 2009)

314. Decret privind eliberarea domnului Ion CARP din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Călărași (nr. 2282-IV, 22 iulie 2009)

315. Decret privind eliberarea domnului Valerii DIOZU din funcția de consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele dezvoltării informaționale, șef al Direcției informativ-analitice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 2283-IV, 23 iulie 2009)

316. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2284-IV, 27 iulie 2009)

317. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ion LUCHIANOV (nr. 2285-IV, 28 iulie 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

17. Hotărîre privind Raportul auditului performanței Unele obiective ale Legii privind achizițiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007 s-au realizat, dar sînt necesare îmbunătățiri (nr. 19, 28 mai 2009)

18. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la aparatul central al Ministerului Apărării pe anul 2008 (nr. 21, 9 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

508. Hotărîre cu privire la efectivul-limită al Serviciului Fiscal de Stat (nr. 441, 21 iulie 2009)

509. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al C.S.I. privind bugetul unic al organelor Comunității Statelor Independente pe anul 2009 (nr. 442, 21 iulie 2009)

510. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii

Moldova și Guvernul Federației Ruse privind acordarea unui credit de stat Guvernului Republicii Moldova și acordarea deplinelor puteri doamnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 443, 21 iulie 2009)

511. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 444, 21 iulie 2009)

512. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind expertizarea metalelor prețioase, pietrelor prețioase și a articolelor din ele (nr. 446, 22 iulie 2009)

513. Hotărîre cu privire la transmiterea unui spațiu (nr. 448, 22 iulie 2009)

514. Hotărîre pentru aprobarea Amendamentului la Acordul specific între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Suediei cu privire la suportul autorităților pieței forței de muncă și serviciilor educației profesionale în cadrul activităților de perfecționare a pieței de muncă în Moldova, din 5 aprilie 2006, semnat la Chișinău la 3 aprilie 2009 (nr. 451, 22 iulie 2009)

515. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului adițional la Acordul privind colaborarea între guvernele statelormembre GUUAM în domeniul combaterii terorismului, crimei organizate și altor tipuri de crime grave din 20 iulie 2002, semnat la Helsinki la 4 decembrie 2008 (nr. 452, 22 iulie 2009)

516. Hotărîre pentru aprobarea Protocolului între Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Kazahstan cu privire la schimbul de informații asupra mărfurilor deplasate în comerțul reciproc între Republica Moldova și Republica Kazahstan, semnat la Gabala la 11 iunie 2009 (nr. 453, 22 iulie 2009)

517. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995 (nr. 455, 24 iulie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

569. Ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 334 din 6 septembrie 2006 (nr. 264, 16 iulie 2009)

570. Ordin cu privire la reînvestirea cu împuterniciri notarul privat Chirinciuc Galina (nr. 266, 17 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

571. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 36/2, 23 iulie 2009)

572. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor bancare la conturile curente ale Societății pe acțiuni ARHPROIECT (nr. 35/6-O, 16 iulie 2009)

573. Ordonanță cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale Registratorului independent Sibila S.A. deschise în băncile comerciale (nr. 35/7-O, 16 iulie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

574. Hotărîre (nr. DCC-37, 16 iulie 2009)

575. Hotărîre (nr. DCC-40, 16 iulie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte