Nr. 121-123 07.08.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

318. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare domnului Mihail ZALIHANOV (nr. 2286-IV, 30 iulie 2009)

319. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2287-IV, 31 iulie 2009)

320. Decret privind eliberarea doamnei Natalia CRОȘMARI din funcția de judecător la Judecătoria Dubăsari (nr. 2288-IV, 31 iulie 2009)

321. Decret privind eliberarea domnului Pavel TARLEV din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Taraclia (nr. 2289-IV, 31 iulie 2009)

322. Decret privind eliberarea domnului Stanislav SORBALO din funcția de judecător de instrucție la Judecătoria Bălți (nr. 2290-IV, 31 iulie 2009)

323. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie unor militari din contingentul de pacificatori al Federației Ruse (nr. 2291-IV, 31 iulie 2009)

324. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnului Mihail LAZARI (nr. 2292-IV, 31 iulie 2009)

325. Decret privind conferirea medaliei Pentru Vitejie doamnei Anna IACOVLEVA (nr. 2293-IV, 31 iulie 2009)

326. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii doamnei Lidia GUȚU (nr. 2294-IV, 3 august 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

19. Hotărîre privind rezultatele controlului asupra gestionării mijloacelor publice de către instituțiile de învățămînt mediu de specialitate în perioada anului 2008 (nr. 23, 11 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

518. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului Specific dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei și acordarea deplinelor puteri dnei Mariana DURLEȘTEANU, ministru al finanțelor (nr. 450, 22 iulie 2009)

519. Hotărîre cu privire la măsurile de pregătire a economiei naționale și sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2009-2010 (nr. 454, 24 iulie 2009)

520. Hotărîre cu privire la aprobarea Codului de conduită a colaboratorului vamal (nr. 456, 27 iulie 2009)

521. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 457, 27 iulie 2009)

522. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 458, 27 iulie 2009)

523. Hotărîre cu privire la reglementarea termenelor de vînătoare în sezonul de vînătoare 2009-2010 (nr. 462, 5 august 2009)

524. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Sergiu SОTNIC (nr. 463, 5 august 2009)

525. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Valerii DIOZU (nr. 464, 5 august 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

576. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului privat Palancean Liliana (nr. 272, 24 iulie 2009)

577. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului privat Profire Teodor (nr. 273, 24 iulie 2009)

578. Ordin cu privire la aplicarea sancțiunii disciplinare notarului privat Parcalab Valentina (nr. 274, 24 iulie 2009)

Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

579. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 49, 23 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

580. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului complex al activității participantului profesionist la piața valorilor mobiliare Banca Comercială EXIMBANK Gruppo Veneto Banca S.A. (nr. 36/1, 23 iulie 2009)

581. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Mugurean (nr. 36/3, 23 iulie 2009)

582. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Servagros (nr. 36/4, 23 iulie 2009)

583. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 36/6, 23 iulie 2009)

584. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT ASIGURĂRI S.A. (nr. 36/10, 23 iulie 2009)

585. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 36/11, 23 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

586. Hotărîre cu privire la demersul Mișcării Social-Politice ACȚIUNEA EUROPEANĂ privind retragerea din campania electorală pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2792, 21 iulie 2009)

587. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2752 din 18 iulie 2009 Cu privire la aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2794, 21 iulie 2009)

588. Hotărîre cu privire la imposibilitatea desfășurării procesului electoral în secția de votare nr. 5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari, amplasată în Liceul teoretic Mihai Eminescu (nr. 2871, 29 iulie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

589. Decizie cu privire la examinarea cererii întreprinderii Jurnal de Chișinău Plus SRL privind eliberarea licenței de emisie prin satelit pentru postul Jurnal TV (nr. 67, 3 iulie 2009)

590. Decizie cu privire la asigurarea pluralismului de opinii în cadrul serviciilor de programe TV (nr. 72, 23 iulie 2009)

591. Decizie cu privire la modul de executare a prevederilor legislației, condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 73, 23 iulie 2009

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte