Nr. 124-126 14.08.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

327. Decret privind eliberarea domnului Gheorghe STRATAN din funcția de judecător la Curtea de Apel Chișinău (nr. 2295-IV, 5 august 2009)

328. Decret privind eliberarea din funcție a unor judecători (nr. 2296-IV, 5 august 2009)

329. Decret privind eliberarea doamnei Viorica SEVERIN din funcția de judecător la Judecătoria Sîngerei (nr. 2297-IV, 5 august 2009)

330. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor MОNDRU (nr. 2298-IV, 7 august 2009)

331. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2299-IV, 7 august 2009)

332. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic unor lucrători la Ministerul Finanțelor (nr. 2300-IV, 7 august 2009)

333. Decret privind conferirea titlului onorific Artist al Poporului domnului Alexandru LOZANCIUC (nr. 2301-IV, 7 august 2009)

334. Decret privind eliberarea doamnei Natalia VIȘANU din funcția de șef al Serviciului de presă al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, purtător de cuvînt al Președintelui (nr. 2302-IV, 7 august 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

20. Hotărîre privind Raportul auditului regularității la Departamentul instituțiilor penitenciare și la unele instituții subordonate și Raportul auditului regularității la О.S. Russca pe anul 2008 (nr. 25, 16 iunie 2009)

21. Hotărîre privind Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2008 (nr. 28, 24 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

526. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității interpreților și traducătorilor antrenați de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanțele judecătorești, de notari, avocați și de executorii judecătorești (nr. 459, 5 august 2009)

527. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 460, 5 august 2009)

528. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 461, 5 august 2009)

529. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1204 din 5 noiembrie 2004 (nr. 465, 6 august 2009)

530. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară pentru al doilea Proiect de investiții și servicii rurale (RISP II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, semnat la Chișinău la 11 iunie 2009 (nr. 467, 7 august 2009)

531. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 468, 7 august 2009)

532. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 520 din 15 mai 2006 (nr. 469, 7 august 2009)

533. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind medalia jubiliară comună 65 de ani ai Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945 (nr. 470, 7 august 2009)

534. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 98 din 9 februarie 2009 (nr. 471, 7 august 2009)

535. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a tratamentului coercitiv persoanelor bolnave de tuberculoză contagioasă (nr. 472, 7 august 2009)

536. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale (nr. 485, 12 august 2009)

537. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Adrian CAZACU (nr. 486, 12 august 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Justiției al Republicii Moldova

592. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Gîrtopan Valentina, cu teritoriul de activitate r-nul Ocnița (nr. 298, 7 august 2009)

593. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Pîslari Tatiana, cu teritoriul de activitate r-nul Orhei (nr. 299, 7 august 2009)

594. Ordin cu privire la încetarea activității notarului privat Semionov Rodica, cu teritoriul de activitate în mun. Chișinău (nr. 300, 7 august 2009)

Acte ale Agenției Transporturi a Republicii Moldova

595. Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului transportului de călători, bagaje și mesagerii pe calea ferată aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor și gospodăriei drumurilor nr. 83 din 28 aprilie 2005 (nr. 99, 21 mai 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

596. Prescripție (nr. DCC-90-08/11, 30 iulie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației

597. Hotărîre despre unele măsuri privind asigurarea drepturilor utilizatorilor finali la furnizarea serviciilor publice de comunicații electronice (nr. 197, 23 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

598. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 36/13, 23 iulie 2009)

599. Hotărîre cu privire la suspendarea ofertei publice pe piața secundară a valorilor mobiliare (nr. 37/13, 7 august 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

600. Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 29 iulie 2009 (nr. 2880, 4 august 2009)

601. Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a din 29 iulie 2009 (nr. 2881, 4 august 2009)

602. Hotărîre cu privire la excluderea partidelor, care au întrunit mai puțin de cinci la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe țară la alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009, din operația de atribuire a mandatelor de deputat (nr. 2882, 4 august 2009)

603. Hotărîre cu privire la aprobarea Șirului descrescător de voturi valabil exprimate și stabilirea numărului de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova între concurenții electorali în urma alegerilor din 29 iulie 2009 (nr. 2883, 4 august 2009)

604. Hotărîre cu privire la atribuirea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenților electorali în urma alegerilor din 29 iulie 2009 (nr. 2884, 4 august 2009)

605. Hotărîre cu privire la declararea candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea concurenților electorali în urma alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009 (nr. 2885, 4 august 2009)

606. Hotărîre despre Raportul Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din 29 iulie 2009 (nr. 2886, 4 august 2009)

607. Hotărîre privind modificarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2880 din 4 august 2009 Cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 29 iulie 2009 (nr. 2889, 5 august 2009)

608. Hotărîre cu privire la modificarea Procesului-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a din 29 iulie 2009, aprobat prin hotărîrea nr. 2881 din 4 august 2009 (nr. 2890, 5 august 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

609. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 195, 6 august 2009)

610. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 196, 6 august 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte