Nr. 338-341 30.09.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

695. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2347-VII, 23 septembrie 2016)

696. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 200, 28 iulie 2016)

697. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 2348-VII, 23 septembrie 2016)

698. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 211, 29 iulie 2016)

699. Hotărîre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel (nr. 190, 22 iulie 2016)

700. Hotărîre privind încetarea calității de membru al Curţii de Conturi (nr. 221, 23 septembrie 2016)

701. Hotărîre privind numirea prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei (nr. 222, 23 septembrie 2016)

702. Hotărîre privind numirea unui viceguvernator al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 223, 23 septembrie 2016)

703. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor сolaboratori ai Academiei de Studii Economice a Moldovei (nr. 2346-VII, 22 septembrie 2016)

704. Decret privind aprobarea renunțării la cetățenia Republicii Moldova (nr. 2349-VII, 28 septembrie 2016)

705. Decret privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova (nr. 2350-VII, 28 septembrie 2016)

PARTEA II


Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

1171. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind clasificarea carcaselor de bovine, porcine şi ovine (nr. 1066, 21 septembrie 2016)

1172. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Protocolului adiţional la Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, referitor la incriminarea actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, întocmit la Strasbourg la 28 ianuarie 2003 şi semnat de Republica Moldova la 25 martie 2003 (nr. 1067, 21 septembrie 2016)

1173. Hotărîre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1069, 21 septembrie 2016)

1174. Hotărîre privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat, pentru anul de studii 2016-2017 (nr. 1071, 22 septembrie 2016)

1175. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 13 august 1997 (nr. 1072, 22 septembrie 2016)

1176. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024- XIV din 2 iunie 2000 (nr. 1073, 22 septembrie 2016)

1177. Hotărîre cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate în domeniul metrologiei de către Institutul Naţional de Metrologie (nr. 1074, 22 septembrie 2016)

1178. Hotărîre cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1075, 23 septembrie 2016)

1179. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de conlucrare între autorităţile de supraveghere a pieţei şi Serviciul Vamal (nr. 1076, 23 septembrie 2016)

1180. Hotărîre cu privire la finanţarea în bază de cost per elev a instituţiilor publice de învăţămînt profesional tehnic (nr. 1077, 23 septembrie 2016)

1181. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de modificare nr. 1 la Acordul de împrumut dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova din 28 iunie 2013, semnat la Chişinău la 8 iunie 2016 (nr. 1090, 27 septembrie 2016)

1182. Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 863 din 8 octombrie 2014 (nr. 1091, 27 septembrie 2016)

1183. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcţie a domnului Ghenadie GORE (nr. 1092, 28 septembrie 2016)

1184. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ion GRECU (nr. 1093, 28 septembrie 2016)

1185. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Fredolin LECARI (nr. 1094, 28 septembrie 2016)

1186. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005 (nr. 1095, 28 septembrie 2016)

1187. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2016 (nr. 1096, 28 septembrie 2016)

1188. Hotărîre pentru aprobarea semnării Acordului dintre Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei al Republicii Belarus privind cooperarea în domeniul politicilor de tineret (nr. 1097, 28 septembrie 2016)

1189. Hotărîre cu privire la aprobarea semnării Protocolului dintre Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Arhitecturii și Construcțiilor al Republicii Belarus privind modificarea și completarea Tratatului de colaborare în domeniul arhitecturii şi construcţiilor între Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Ministerul Arhitecturii şi Construcţiilor al Republicii Belarus, semnat la Alma-Ata la 19 mai 1995 (nr. 1098, 28 septembrie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1588. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 14 din 9 februarie 2015 (nr. 139, 8 iulie 2016)

1589. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 13 din 9 februarie 2015 (nr. 140, 8 iulie 2016)

1590. Ordin cu privire la modificarea Anexei la Ordinul Ministerului Economiei nr. 186 din 14.09.2016 (nr. 190, 27 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

1591. Ordin privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul, condiţiile şi criteriile evaluării de serviciu a registratorului Î.S.”Camera Înregistrării de Stat” (nr. 880, 6 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova

1592. Ordin cu privire la înregistrarea preţurilor de producător la medicamente (nr. 664, 26 august 2016)

1593. Ordin cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Sănătății nr.1400 din 9 decembrie 2014 “Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuție a medicamentelor (GDP) de uz uman” (nr. 683, 6 septembrie 2016)

1594. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 699, 13 septembrie 2016)

1595. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 700, 13 septembrie 2016)

1596. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 701, 13 septembrie 2016)

1597. Ordin сu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 702, 13 septembrie 2016)

1598. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 703, 13 septembrie 2016)

1599. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 708, 15 septembrie 2016)

1600. Ordin cu privire la înregistrarea de stat a suplimentelor alimentare (nr. 709, 15 septembrie 2016)

Acte ale Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

1601. Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (nr. 596/404A, 21 iulie 2016)

1602. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină nr. 600/320 A din 24 iulie 2015 (nr. 688/481A, 8 septembrie 2016)

1603. Ordin despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea tratamentului episodic în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu, cu medicamente compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, a unor maladii frecvent întîlnite în practica medicului de familie (nr. 727/494A, 21 septembrie 2016)

1604. Ordin despre modificarea şi completarea Ordinului nr. 492/139A din 22 aprilie 2013 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” (nr. 733/500A, 23 septembrie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1605. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ALLIANCE INSURANCE GROUP” S.A. (nr. 48/3, 23 septembrie 2016)

1606. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „ASTERRA GRUP” S.A. (nr. 48/4, 23 septembrie 2016)

1607. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „KLASSIKA ASIGURĂRI” S.A. (nr. 48/5, 23 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

1608. Decizie cu privire la examinarea cererilor de eliberare a autorizaţiilor de retransmisie (nr. 22/128, 25 august 2016)

1609. Decizie cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la reuniunile platformelor internaţionale ale autorităţilor de reglementare şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare (nr. 22/129, 25 august 2016)

1610. Decizie cu privire la neprezentarea informaţiei solicitată de către CCA (nr. 23/130, 13 septembrie 2016)

1611. Decizie сu privire la modificarea parametrilor tehnici ai staţiei de radiodifuziune pe frecvenţa 97,6 MHz – Făleşti a postului de radio „Eco FM” (nr. 23/132, 13 septembrie 2016)

1612. Decizie cu privire la examinarea unei cereri de reperfectare a condițiilor la autorizația de retransmisie (nr. 23/133, 13 septembrie 2016)

1613. Decizie cu privire la bilanţul Concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio disponibile, anunţat prin Decizia CCA nr. 18/107 din 14 iulie 2016, şi anunţarea concursului pentru utilizarea frecvenţelor radio 96,4 MHz – Edineţ, 96,6 MHz – Cantemir, 99,0 MHz – Briceni, 71,66 MHz – Leova şi 103,6 MHz – Soroca (nr. 24/135, 16 septembrie 2016)

1614. Decizie cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile prezidenţiale din 30 octombrie 2016 (nr. 25/145, 26 septembrie 2016)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

1615. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 584/24 din 13 septembrie 2016.

1616. Extras din hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 601/24 din 13 septembrie 2016 cu privire la demersul doamnei Ecaterina Palanciuc, președinte interimar al Judecătoriei Centru, mun. Chișinău, referitor la transferul temporar al judecătorului Ana Cucerescu.

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1617. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 521 din 23 iunie 2015 (nr. 886, 23 septembrie 2016)

1618. Ordin privind completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.267 din 14 aprilie 2011 (nr. 889, 26 septembrie 2016)

1619. Ordin cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1222 din 31 decembrie 2015 privind aprobarea Listei agenților economici - mari contribuabili pentru anul 2016 (nr. 890, 27 septembrie 2016)

PARTEA IV


Avize funcţii publice vacante
Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA V


Avize pierderi de acte