Nr. 127-130 21.08.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale
Președintelui Republicii Moldova

335. Decret privind eliberarea domnului Tudor CHIRCU din funcția de judecător la Curtea de Apel Cahul (nr. 2303-IV, 13 august 2009)

336. Decret privind convocarea Parlamentului nou-ales (nr. 2304-IV, 17 august 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

14. Aviz cu privire la confirmarea legalității alegerii Parlamentului Republicii Moldova (nr. 3, 14 august 2009).

15. Hotărîre cu privire la validarea mandatelor deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XVIII-a (nr. 14, 14 august 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

22. Hotărîre privind Raportul auditului regularității gestionării finanțelor publice pentru investiții și reparații capitale de către Ministerul Finanțelor și Rapoartele auditului regularității utilizării acestora de către unii beneficiari în anul 2008 (nr. 22, 10 iunie 2009)

23. Hotărîre privind Raportul auditului executării fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2008 (nr. 24, 15 iunie 2009)

24. Hotărîre privind Raportul auditului regularității monitorizării de Ministerul Economiei și Comerțului a gestionării patrimoniului de stat de către întreprinderile de stat din subordine și Rapoartele auditului regularității gestionării patrimoniului de stat de către unele întreprinderi de stat în anii 2007-2008 (nr. 26, 17 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

538. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenției între Republica Moldova și Irlanda pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta, semnate la Chișinău la 28 mai 2009 (nr. 473, 10 august 2009)

539. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu BURDUJA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 474, 10 august 2009)

540. Hotărîre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Federal al Sănătății al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul sănătății și științelor medicale, semnat la Chișinău la 3 iunie 2009 (nr. 475, 10 august 2009)

541. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului de înțelegere între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și Ministerul Administrației Locale al Republicii Ungare, semnat la Budapesta la 18 octombrie 2008 (nr. 476, 10 august 2009)

542. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Ministerul Sănătății al Republicii Moldova și Ministerul Sănătății al Republicii Letonia privind cooperarea în domeniul sănătății și științelor medicale (nr. 477, 10 august 2009)

543. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Mongoliei privind abolirea reciprocă a vizelor pentru pașapoartele diplomatice și de serviciu (nr. 478, 10 august 2009)

544. Hotărîre pentru aprobarea Hotărîrii Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente privind Complexul de măsuri comune pentru sporirea securității alimentare a statelor-membre ale C.S.I., semnată la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 479, 10 august 2009)

545. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de înțelegere între Ministerul Administrației Publice Locale al Republicii Moldova și Ministerul Dezvoltării Regionale al Republicii Polonia privind cooperarea în domeniul dezvoltării regionale și administrației publice locale (nr. 480, 10 august 2009)

546. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal al Confederației Elvețiene privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală și asupra proiectului Protocolului de Implementare la Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Consiliul Federal al Confederației Elvețiene privind readmisia persoanelor cu ședere ilegală (nr. 481, 10 august 2009)

547. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului între Republica Moldova și Republica Bulgaria în domeniul asigurărilor sociale și acordarea deplinelor puteri domnului Iurii BUCINSCHI, viceministru al protecției sociale, familiei și copilului (nr. 482, 10 august 2009)

548. Hotărîre privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 483, 10 august 2009)

549. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 241 din 6 martie 2006 (nr. 484, 11 august 2009)

550. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor (nr. 488, 13 august 2009)

551. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Convenției privind munițiile cu fragmentare (nr. 489, 13 august 2009)

552. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre guvernele statelor-membre ale Comunității Statelor Independente privind schimbul de informații în domeniul luptei cu criminalitatea (nr. 490, 13 august 2009)

553. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 491, 13 august 2009)

554. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evidența contravențiilor în domeniul circulației rutiere și asigurarea accesului titularului permisului de conducere la informația despre punctele de penalizare (nr. 493, 14 august 2009)

555. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 494, 14 august 2009)

556. Hotărîre cu privire la desemnarea asociației emitente și asociației garante a titlurilor de admitere temporară (carnetele ATA și CPD) (nr. 495, 14 august 2009)

557. Hotărîre cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (nr. 496, 14 august 2009)

558. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 497, 14 august 2009)

559. Hotărîre cu privire la organizarea recepției ocazionate de sărbătorirea Zilei Republicii (nr. 498, 14 august 2009)

560. Hotărîre cu privire la completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1259 din 12 noiembrie 2008 (nr. 499, 14 august 2009)

561. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Suediei privind finanțarea efectuării recensămîntului general agricol în Republica Moldova în perioada 2009-2012 (nr. 500, 14 august 209)

562. Hotărîre cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova (nr. 501, 14 august 2009)

563. Hotărîre cu privire la transmiterea unor bunuri imobile în proprietatea publică a unităților administrativteritoriale (nr. 502, 14 august 2009)

564. Hotărîre cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Programului de acțiuni comune al statelormembre ale Comunității Statelor Independente privind combaterea HIV/SIDA pentru anii 2007-2011 (nr. 503, 17 august 2009)

565. Hotărîre pentru aprobarea Memorandumului de colaborare a statelor-membre ale CSI în domeniul creării sistemelor consultativ-diagnostice naționale compatibile de telemedicină, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 504, 17 august 2009)

566. Hotărîre pentru aprobarea Acordului de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în lupta cu creșterea morbidității prin diabet zaharat, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 505, 17 august 2009)

567. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la colaborarea în lupta cu circulația preparatelor medicamentoase falsificate, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 506, 17 august 2009)

568. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu BURDUJA, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 507, 17 august 2009)

569. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Protocolului cu privire la modul de conlucrare a serviciilor vamale ale statelor-membre ale Comunității Statelor Independente la contrapunerea datelor statisticii vamale a comerțului reciproc (nr. 509, 17 august 2009)

570. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția Comisiei Internaționale de Stare Civilă nr. 20 privind eliberarea certificatului de capacitate matrimonială, semnată la Munich la 5 septembrie 1980 (nr. 510, 17 august 2009)

571. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege privind aderarea Republicii Moldova la Statutul Grupului EGMONT al Unităților de Inteligență Financiară, adoptat la Hamilton la 31 mai 2007 (nr. 511, 17 august 2009)

572. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 512, 17 august 2009)

573. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea Hotărîrii Consiliului șefilor de state al Comunității Statelor Independente privind Planul măsurilor prioritare în vederea pregătirii și sărbătoririi aniversării a 65-a a Victoriei în Marele Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945, semnată la Bișkek la 10 octombrie 2008 (nr. 513, 17 august 2009)

574. Hotărîre pentru modificarea și completarea Regulamentului privind expertiza tehnică în construcții (nr. 514, 17 august 2009)

575. Hotărîre cu privire la pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru anul de studii 2009-2010 (nr. 516, 17 august 2009)

576. Hotărîre cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în lunile mai-iunie 2009 și încorporarea în serviciul militar în lunile noiembrie-decembrie 2009 (nr. 517, 17 august 2009)

577. Dispoziție (nr. 66-d, 5 august 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului al Republicii Moldova

611. Ordin (nr. 63, 4 mai 2009)

Acte ale Ministerului Dezvoltării Informaționale al Republicii Moldova

612. Ordin cu privire la tarifele pentru serviciile poștale internaționale prestate de О.S. Poșta Moldovei (nr. 79, 11 august 2009)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

613. Ordin referitor la clasificarea anvelopelor pneumatice reșapate sau uzate din cauciuc (nr. 235-O, 6 august 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

614. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 37/4, 7 august 2009)

615. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Brokerului de Asigurare/Reasigurare SKY BROKER S.R.L. (nr. 37/7, 7 august 2009)

616. Hotărîre cu privire la retragerea sancțiunii Companiei de Asigurări AFES-M S.R.L. (nr. 37/8, 7 august 2009)

617. Hotărîre cu privire la aprobarea programului de activitate al companiilor de asigurări DELTA S.R.L. și NOTABIL-POLIS S.R.L. în perioada de pînă la numirea lichidatorului (nr. 37/9, 7 august 2009)

618. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 37/10, 7 august 2009)

619. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni Tipografia Rezina și a Societății pe acțiuni Briagrotrans (nr. 37/12, 7 august 2009)

620. Hotărîre cu privire la modificarea unor hotărîri ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (nr. 37/14, 7 august 2009)

621. Hotărîre cu privire la transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare (nr. 37/15, 7 august 2009)

622. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 38/3, 14 august 2009)

623. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului complex al activității profesioniste pe piața valorilor mobiliare desfășurată de Registratorul independent Soliditate S.A. (nr. 37/11-O, 7 august 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte