Nr. 131-134 28.08.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

337. Decret privind conferirea Ordinului de Onoare Prea Sfințitului MARCHEL (Nicolai MIHĂESCU), Episcop de Bălți și Fălești (nr. 2305-IV, 18 august 2009)

338. Decret privind acordarea gradului special de general-maior de poliție domnului Vladimir BOTNARI (nr. 2306-IV, 18 august 2009)

339. Decret privind conferirea de distincții de stat unor colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 2307-IV, 19 august 2009)

340. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Anatolie SPIVACENCO (nr. 2308-IV, 19 august 2009)

341. Decret pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului cu privire la protecția informației secrete în organele Comunității Statelor Independente (nr. 2309-IV, 24 august 2009)

342. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Nicolae CIORNОI (nr. 2310-IV, 24 august 2009)

343. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vladimir COLESNICENCO (nr. 2311-IV, 24 august 2009)

344. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 2312-IV, 24 august 2009)

345. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic domnilor Iurie BEȚIȘOR și Vasile OSOIANU (nr. 2313-IV, 24 august 2009)

346. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Dumitru PULBERE (nr. 2314-IV, 25 august 2009)

347. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Vadim COJUȘNEANU, Victor ALERGUȘ și Vasile PUIU (nr. 2315-IV, 25 august 2009)

348. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Ivan BOGDAN (nr. 2316-IV, 25 august 2009)

349. Decret privind conferirea medaliei Meritul Militar domnilor Mihail OLARU și Andrei ȘARBAN (nr. 2317-IV, 25 august 2009)

350. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai organelor afacerilor interne (nr. 2318-IV, 25 august 2009)

351. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Ecaterina OLEINIC (nr. 2319-IV, 25 august 2009)

352. Decret privind conferirea titlului onorific Om Emerit domnului Evgheni TCACIUC (nr. 2320-IV, 25 august 2009)

353. Decret privind conferirea de distincții de stat domnilor Oleg CEBOTARI și Igor PROCOP (nr. 2321-IV, 25 august 2009)

354. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Larisa LOZINSCAIA (nr. 2322-IV, 25 august 2009)

355. Decret privind acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate pentru anul de studii 2009-2010 (nr. 2323-IV, 26 august 2009)

356. Decret privind conferirea titlului onorific Artist Emerit doamnei Aurica CORDINEANU (nr. 2324-IV, 26 august 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

25. Hotărîre privind Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2008 (nr. 27, 24 iunie 2009)

26. Hotărîre privind Raportul auditului executării bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 (nr. 29, 26 iunie 2009)

27. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării finanțelor publice de către Agenția Sportului în anul 2008 (nr. 30, 30 iunie 2009)

28. Hotărîre privind Raportul auditului regularității utilizării finanțelor publice de către Ministerul Culturii și Turismului în anul 2008 (nr. 31, 30 iunie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

578. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 724 din 26 iunie 2006 (nr. 487, 13 august 2009)

579. Hotărîre cu privire la aprobarea Memorandumului între Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova și Inspectoratul General de Informații Financiare al Republicii Polone privind colaborarea în domeniul combaterii legalizării veniturilor provenite din activitatea ilicită și finanțare a terorismului, semnat la Varșovia la 18 iunie 2009 (nr. 508, 17 august 2009)

580. Hotărîre cu privire la crearea Comitetului Național de Asociere la Programul Cadru 7 pentru cercetare și dezvoltare tehnologică al Comunității Europene (nr. 515, 17 august 2009)

581. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 (nr. 518, 17 august 2009)

582. Hotărîre cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat (nr. 520, 18 august 2009)

583. Hotărîre cu privire la listele candidaților la acordarea bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2009-2010 (nr. 521, 25 august 2009)

584. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Boris GOLOVIN (nr. 522, 26 august 2009)

585. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Gheorghe RUSSU (nr. 523, 26 august 2009)

586. Hotărîre cu privire la numirea în funcție a dlui Mircea BUGA (nr. 524, 26 august 2009)

587. Hotărîre cu privire la numirea domnului Valentin MEJINSCHI în funcția de Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Polonia (nr. 525, 26 august 2009)

588. Hotărîre cu privire la demisia Guvernului (nr. 526, 26 august 2009)

589. Dispoziție nr. 69-d, 25 august 2009

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

624. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 37/1, 7 august 2009)

625. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Botna (nr. 37/2, 7 august 2009)

626. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Hrușova (nr. 37/3, 7 august 2009)

627. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 38/1, 14 august 2009)

628. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea ofertei publice de preluare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Plovdiv (nr. 38/5, 14 august 2009)

629. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei Mixte de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 38/9, 14 august 2009)

630. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 39/1, 21 august 2009)

631. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 39/3, 21 august 2009)

632. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare competitivă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Autocomerț Service (nr. 39/4, 21 august 2009)

633. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de achiziționare de către Direcția lucrărilor de dare în exploatare Agromontaj S.A. a acțiunilor sale plasate (nr. 39/5, 21 august 2009)

634. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Societatea de Asigurări MOLDCARGO S.R.L. (nr. 38/7-O, 14 august 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

635. Hotărîre privind anunțarea concursurilor pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 241/10, 27 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

636. Hotărîre cu privire la eliberarea legitimațiilor deputaților aleși în Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 2009 (nr. 2891, 18 august 2009)

637. Hotărîre cu privire la aprobarea textului Mesajului de mulțumire al Comisiei Electorale Centrale și conferirea diplomelor de merit și mențiunilor funcționarilor electorali (nr. 2893, 18 august 2009)

638. Hotărîre cu privire la dizolvarea consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale municipale, raionale, UTA Găgăuzia și a birourilor electorale ale secțiilor de votare (nr. 2894, 18 august 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

639. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea de către băncile licențiate din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară (nr. 167, 2 iulie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte