Nr. 135-3 03.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

357. Hotărîre privind formarea Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 1-XVIII, 28 august 2009)

358. Hotărîre privind aprobarea procesului-verbal nr. 1 al ședinței Comisiei pentru efectuarea alegerii prin vot secret a Președintelui Parlamentului (nr. 2-XVIII, 28 august 2009)

359. Hotărîre pentru alegerea Președintelui Parlamentului (nr. 3-XVIII, 28 august 2009)

Acte ale Curții de Conturi a Republicii Moldova

29. Hotărîre privind Raportul auditului regularității executării bugetului municipal Chișinău și conformității gestionării
patrimoniului public pe anul 2008 (nr. 33, 2 iulie 2009)