Nr. 136-137 04.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

360. Hotărîre privind Apelul Parlamentului Republicii Moldova către reprezentanții minorităților naționale (nr. 4-XVIII, 2 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

590. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de decret al Președintelui Republicii Moldova privind modificările și completările ce se operează în Statutul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova (nr. 527, 1 septembrie 2009)

591. Hotărîre cu privire la aprobarea listelor studenților din instituțiile de învățămînt superior și elevilor din instituțiile de învățămînt mediu de specialitate cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2009-2010 (nr. 540, 2 septembrie 2009)

592. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 541, 2 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Relații Funciare și Cadastru a Republicii Moldova

640. Ordin cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea registratorilor (nr. 108, 22 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

641. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării societăților pe acțiuni (nr. 39/6, 21 august 2009)

642. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare EXTRA-ASIG S.R.L. (nr. 39/7, 21 august 2009)

643. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Companiei de Asigurări VICTORIA ASIGURĂRI S.R.L. (nr. 39/8, 21 august 2009)

644. Hotărîre cu privire la prescrierea unor brokeri de asigurare de a întreprinde măsuri în vederea prezentării informațiilor, solicitate de către Comisia Națională a Pieței Financiare în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 39/9, 21 august 2009)

645. Hotărîre privind aprobarea transferului portofoliului de asigurare al Societății de Asigurări și Reasigurări ACCEPT INSURANCE S.R.L. (nr. 39/12, 21 august 2009)

646. Ordonanță cu privire la abrogarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 63/7-O din 25.12.2007 (nr. 39/2-O, 21 august 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte