Nr. 138-139 08.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

361. Hotărîre pentru adoptarea Declarației cu privire la situația social-economică din Republica Moldova și la acțiunile necesare atenuării efectelor crizei (nr. 5-XVIII, 2 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

593. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere și examinare a cererii de brevet de invenție și de eliberare a brevetului (nr. 528, 1 septembrie 2009)

594. Hotărîre cu privire la pregătirea și desfășurarea ședințelor Consiliului miniștrilor afacerilor externe și Consiliului șefilor de state ale statelor-membre ale C.S.I. (nr. 529, 2 septembrie 2009)

595. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 530, 2 septembrie 2009)

596. Hotărîre cu privire la asigurarea organizării și desfășurării ediției a IV-a a Forumului intelectualității statelormembre ale C.S.I. (nr. 531, 2 septembrie 2009)

597. Hotărîre cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 261 din 9 martie 2005 (nr. 532, 2 septembrie 2009)

598. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Tadjikistan privind colaborarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (nr. 533, 2 septembrie 2009)

599. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Viorel MELNIC, director general al Serviciului Vamal (nr. 534, 2 septembrie 2009)

600. Hotărîre pentru aprobarea Acordului cu privire la coproducția de filme, semnat la Chișinău la 14 noiembrie 2008 (nr. 535, 2 septembrie 2009)

601. Hotărîre pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Concepției de colaborare a statelor-membre ale Comunității Statelor Independente în domeniul culturii (nr. 536, 2 septembrie 2009)

602. Hotărîre cu privire la transmiterea unor imobile (nr. 537, 2 septembrie 2009)

603. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare (nr. 538, 2 septembrie 2009)

604. Hotărîre cu privire la modificările și completările ce se operează în Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 161 din 15 februarie 2008 (nr. 539, 2 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

647. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerințele de certificare a auditorilor participanților profesioniști la piața financiară nebancară (nr. 36/12, 23 iulie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

648. Hotărîre cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei (nr. 211, 3 septembrie 2009)

649. Hotărîre cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii (nr. 212, 3 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

649a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV (nr. 75, 2 septembrie 2009)