Nr. 140-141 11.09.2009


PARTEA I

Legi, hotarоri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Presedintelui Republicii Moldova

362. Decret privind numirea domnului Valentin MEJINSCHI оn functia de Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Republicii Moldova оn Republica Polonia (nr. 2325-IV, 2 septembrie 2009)

363. Decret privind conferirea gradului special de general-maior al serviciului vamal domnului Viorel MELNIC (nr. 2326-IV, 3 septembrie 2009)

364. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Vasili PANCIUC (nr. 2328-IV, 4 septembrie 2009)

365. Decret privind constituirea Comisiei de selectare si admitere a Academiei de Administrare Publica de pe lоnga Presedintele Republicii Moldova (nr. 2329-IV, 7 septembrie 2009)

366. Decret pentru modificarea si completarea Statutului Academiei de Administrare Publica de pe lоnga Presedintele Republicii Moldova (nr. 2330-IV, 7 septembrie 2009)

367. Decret privind numirea оn functie a vicepresedintilor unor instante judecatoresti (nr. 2331-IV, 7 septembrie 2009)

368. Decret privind numirea domnului Elisei SECRIERU оn functia de judecator la Curtea de Apel Bender (nr. 2332-IV, 7 septembrie 2009)

369. Decret privind numirea оn functie a unor judecatori (nr. 2333-IV, 7 septembrie 2009)

370. Decret privind numirea doamnei Victoria SОRBU оn functia de judecator la Judecatoria Hоncesti (nr. 2334-IV, 7 septembrie 2009)

371. Decret privind numirea оn functie a unor judecatori de instructie (nr. 2335-IV, 7 septembrie 2009)

372. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Serghei DROBOT (nr. 2336-IV, 8 septembrie 2009)

373. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnilor Valentin BODISTEAN si Leonid VOLNEANSCHI (nr. 2337-IV, 8 septembrie 2009)

374. Decret privind conferirea de distinctii de stat unor colaboratori ai Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei (nr. 2338-IV, 8 septembrie 2009)

375. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Valentina CARCHELAN (nr. 2339-IV, 8 septembrie 2009)

376. Decret privind conferirea medaliei Nicolae Testemitanu domnului Grigore GOJAN (nr. 2340-IV, 8 septembrie 2009)

377. Decret privind conferirea titlului onorific Maestru оn Arta domnului Alexandr DANILOV (nr. 2341-IV, 8 septembrie 2009)

Acte ale Curtii Constitutionale a Republicii Moldova

16. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constitutionalitatii hotarоrilor Parlamentului nr. 1-XVIII, nr. 2-XVIII si nr. 3-XVIII din 28 august 2009 (nr. 2, 8 septembrie 2009)

Acte ale Curtii de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotarоre asupra Raportului auditelor regularitatii executarii bugetelor raioanelor: Ungheni, Orhei, Telenesti, Cantemir, Stefan Voda, Ocnita, Glodeni si Edinet pe anul 2008 (nr. 32, 2 iulie 2009)

PARTEA II

Hotarоri ale Guvernului Republicii Moldova

606. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dnei Viorica DUMBRAVEANU (nr. 545, 9 septembrie 2009)

607. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dlui Alexandru GOZUN (nr. 546, 9 septembrie 2009)

608. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dnei Lilia MELNIC (nr. 547, 9 septembrie 2009)

609. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dlui Iurie MUNTEAN (nr. 548, 9 septembrie 2009)

610. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dnei Zinaida CHISTRUGA (nr. 549, 9 septembrie 2009)

611. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dlui Anatolie POPUSOI (nr. 550, 9 septembrie 2009)

612. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dlui Ion CHICU (nr. 551, 9 septembrie 2009)

613. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dlui Ruslan FLOCEA (nr. 552, 9 septembrie 2009)

614. Hotarоre cu privire la eliberarea din functie a dnei Lucia GAVRILITA (nr. 553, 9 septembrie 2009)

615. Dispozitie (nr. 70-d, 8 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

650. Hotărîre privind tarifele la gazele naturale (nr. 349, 9 septembrie 2009)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

651. Informație (nr. 17-2/2-02/1-4681)30, 10 august 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

652. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 40/1, 4 septembrie 2009)

653. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității Asociației de Economii și Оmprumut VALUNI-COM (nr. 40/3, 4 septembrie 2009)

654. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 40/5, 4 septembrie 2009)

655. Hotărîre cu privire la desemnarea registratorilor independenți (nr. 40/7, 4 septembrie 2009)

Acte ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

656. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar (nr. 95/1, 2 septembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte