Nr. 142-14 14.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

378. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de colaboratori ai Instituției Publice Enciclopedia Moldovei (nr. 2342-IV, 8 septembrie 2009)

379. Decret privind conferirea de distincții de stat unui grup de lucrători ai Societății pe Acțiuni Deschise Gazprom din Federația Rusă (nr. 2343-IV, 8 septembrie 2009)

380. Decret privind conferirea Ordinului Bogdan Оntemeietorul domnului Ion DRUȚĂ (nr. 2344-IV, 8 septembrie 2009)

381. Decret privind conferirea Ordinului Gloria Muncii domnului Victor LOZAN (nr. 2345-IV, 8 septembrie 2009)

382. Decret privind conferirea gradelor de calificare funcționarilor din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 2346-IV, 9 septembrie 2009)

383. Decret privind conferirea Ordinului Republicii domnului Gheorghe RUSSU (nr. 2347-IV, 10 septembrie 2009)

384. Decret privind conferirea medaliei Meritul Civic doamnei Maria ONOFRAȘ (nr. 2348-IV, 10 septembrie 2009)

385. Decret privind revocarea unor membri ai Guvernului (nr. 2349-IV, 10 septembrie 2009)

386. Decret privind revocarea domnului Pavel BUCEAȚCHI din funcția de ministru al dezvoltării informaționale (nr. 2350-IV, 10 septembrie 2009)

387. Decret privind revocarea doamnei Mariana DURLEȘTEANU din funcția de ministru al finanțelor (nr. 2351-IV, 10 septembrie 2009)

388. Decret privind desemnarea Prim-ministrului interimar (nr. 2352-IV, 10 septembrie 2009)

389. Decret privind eliberarea domnului Igor COLENOV din funcția de director general al Serviciului Grăniceri, comandant al Trupelor de Grăniceri (nr. 2353-IV, 11 septembrie 2009)

390. Decret privind demisia unor funcționari din Aparatul Președintelui Republicii Moldova (nr. 2354-IV, 11 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

616. Hotărîre cu privire la comanda de stat pentru delegarea funcționarilor publici la studii prin masterat, cu finanțare bugetară, în cadrul Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Președintele Republicii Moldova în anul de învățămînt 2009-2010 (nr. 543, 7 septembrie 2009)

617. Hotărîre cu privire la alocarea mijloacelor financiare (nr. 555, 10 septembrie 2009)

618. Hotărîre cu privire la lichidarea unei întreprinderi de stat (nr. 556, 10 septembrie 2009)

619. Hotărîre cu privire la transmiterea unor mijloace de transport (nr. 557, 10 septembrie 2009)

620. Hotărîre pentru completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 (nr. 558, 10 septembrie 2009)

621. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1432 din 7 noiembrie 2002 (nr. 559, 10 septembrie 2009)

622. Hotărîre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova și Ministerul Finanțelor al Republicii Cehe (nr. 560, 10 septembrie 2009)

623. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Andrei IVANCOV, vicedirector al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (nr. 561, 10 septembrie 2009)

624. Hotărîre cu privire la acordarea deplinelor puteri domnului Sergiu STATI, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia (nr. 562, 10 septembrie 2009)

625. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr alb și produse zaharoase (nr. 563, 10 septembrie 2009)

626. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 12 martie 2001 (nr. 565, 10 septembrie 2009)

627. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2004 (nr. 566, 10 septembrie 2009)

628. Hotărîre cu privire la acordarea unor ajutoare (nr. 569, 10 septembrie 2009)