Nr. 143-16 16.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

391. Hotărîre privind stabilirea numărului de vicepreședinți ai Parlamentului (nr. 6-XVIII, 10 septembrie 2009)

392. Hotărîre pentru alegerea prim-vicepreședintelui Parlamentului (nr. 7-XVIII, 10 septembrie 2009)

393. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 8-XVIII, 10 septembrie 2009)

394. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 9-XVIII, 10 septembrie 2009)

395. Hotărîre privind componența numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (nr. 10-XVIII, 10 septembrie 2009)

396. Hotărîre privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor numerică (nr. 11-XVIII, 10 septembrie 2009)

397. Hotărîre pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr. 11-XVIII din 10 septembrie 2009 privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor numerică (nr. 12-XVIII, 11 septembrie 2009)

398. Hotărîre privind aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (nr. 13-XVIII, 11 septembrie 2009)

399. Hotărîre privind demisia Președintelui Republicii Moldova (nr. 14-XVIII, 11 septembrie 2009)

400. Hotărîre privind interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova (nr. 15-XVIII, 11 septembrie 2009)

401. Decret privind aprobarea regulamentelor militare ale Forțelor Armate ale Republicii Moldova (nr. 2327-IV, 3 septembrie 2009)

402. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2355-IV, 11 septembrie 2009)

403. Decret privind acordarea cetățeniei Republicii Moldova (nr. 2356-IV, 11 septembrie 2009)

404. Decret privind revocarea unor membri ai Guvernului (nr. 2357-IV, 11 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

629. Hotărîre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat Registrul de stat al cazurilor de violență în familie (nr. 544, 9 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova

657. Ordin cu privire la aprobarea cerințelor obligatorii privind calitatea și inofensivitatea produselor cosmetice, în cadrul evaluării conformității (nr. 168, 10 septembrie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

658. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități (nr. 2928, 11 septembrie 2009)

659. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale (nr. 2930, 11 septembrie 2009)