Nr. 144-147 18.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

405. Decret privind demisia doamnei Alina RUSSU, șef al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 2358-IV, 11 septembrie 2009)

406. Decret privind demisia domnului Serghei SОRBU, șef adjunct al Direcției drept și relații publice a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 2359-IV, 11 septembrie 2009)

407. Decret privind demisia domnului Ion MOREI, șef al Serviciului Consiliului Suprem de Securitate al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, secretar al Consiliului Suprem de Securitate (nr. 2360-IV, 11 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

630. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind stabilirea condițiilor de plasare pe piață a produselor biodistructive (nr. 564, 10 septembrie 2009)

631. Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Comunitar de Dezvoltare Timpurie a Copiilor de 3-(6)7 ani (nr. 567, 10 septembrie 2009)

632. Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate (nr. 568, 10 septembrie 2009)

633. Hotărîre cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului (nr. 570, 11 septembrie 2009)

634. Hotărîre cu privire la transmiterea unui teren (nr. 571, 11 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

660. Ordin cu privire la completarea Ordinului nr. 155 din 01.06.09 Despre implementarea Hotărîrii Guvernului nr. 296 din 16.04.2009 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind testarea alcoolscopică și examinarea medicală pentru stabilirea stării de ebrietate și naturii ei (nr. 294, 25 august 2009)

Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova

661. Ordin referitor la clasificarea frigiderelor și congelatoarelor combinate, prevăzute cu uși exterioare separate și a frigiderelor de tip menajer (nr. 246-O, 8 septembrie 2009)

Acte ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

662. Ordin privind aprobarea caracteristicilor de calitate și inofensivitate pentru vinuri materie primă de struguri seci brute pentru distilare în distilat pentru divin, vinuri materie primă de struguri de consum curent brute, vinuri materie primă de struguri pentru vinuri spumante, mistele brute și tratate, distilate de fructe, mustuială de fructe fermentată (nr. 64, 26 august 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

663. Dispoziție privind inițierea analizei mediului concurențial pe piața apei minerale (nr. 40, 4 septembrie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

664. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 41/1, 10 septembrie 2009)

665. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Microcredit și A.E.О. Cașunca (nr. 41/3-O, 10 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

666. Decizie cu privire la aderarea CCA la Forumul Mării Negre al Autorităților Regulatorii ale Audiovizualului și aprobarea proiectului Statutului FMNARA (nr. 76, 2 septembrie 2009)

667. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru achiziționarea echipamentului tehnic al Centrului de monitorizare (nr. 77, 2 septembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte