Nr. 148-18 18.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

408. Hotărîre privind demisia Guvernului (nr. 16-XVIII, 17 septembrie 2009)

409.Decret privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru (nr. 1-V, 17 septembrie 2009)

410. Decret privind suspendarea acțiunii Hotărîrii Guvernului nr. 269 din 8 aprilie 2009 (nr. 2-V, 17 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

635. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 6 decembrie 2007 (nr. 554, 10 septembrie 2009)