Nr. 342 04.10.2016


PARTEA I


Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova

Acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova

30. Hotărîre cu privire la Raportul auditului Proiectului „Programul de Dezvoltare a Companiilor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare” (nr. 29, 22 iulie 2016)

PARTEA III


Acte ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei
Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

1620. Hotărîre privind stabilirea mecanismului de recuperare a devierilor tarifare ale furnizorilor de energie electrică la tarife reglementate și ale operatorilor rețelelor electrice de distribuție (nr. 201/2016, 15 iulie 2016)

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1621. Hotărîre cu privire la retragerea licenței de societate de investiții Societății pe acțiuni „BROKING-VM” (nr. 48/1, 23 septembrie 2016)

1622. Hotărîre cu privire la prescrierea unor asociaţii de economii şi împrumut de a achita plățile regulatorii de funcționare (nr. 48/9, 23 septembrie 2016)

1623. Ordonanţă cu privire la modificarea Ordonanței Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.27/3-O din 16.05.2014 (nr. 48/2-O, 23 septembrie 2016)

1624. Ordonanţă cu privire la anularea suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale Brokerului de Asigurare-Reasigurare „SICONATA GRUP” S.R.L. (nr. 48/8-O, 23 septembrie 2016)

1625. Ordonanţă cu privire la suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale unor asociaţii de economii şi împrumut (nr. 48/10-O, 23 septembrie 2016)

Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

1626. Ordin cu privire la completarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 658, 25 iulie 2016)

1627. Ordin privind abrogarea Ordinului IFPS nr.1169 din 01.08.2014 cu privire la evidența fiscală a persoanelor fizice ce practică servicii profesionale licențiate (nr. 789, 24 august 2016)

1628. Ordin cu privire la completarea Anexei nr. 1 la Instrucțiunea privind evidența obligațiilor față de buget, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 (nr. 791, 24 august 2016)

1629. Ordin despre modificarea Ordinului IFPS nr. 1108 din 7 decembrie 2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de stingere prin scădere și luare la evidență specială a obligației fiscale (nr. 864, 6 septembrie 2016)

1630. Ordin privind completarea Ordinului IFPS nr.284 din 19 aprilie 2012 (nr. 866, 8 septembrie 2016)