Nr. 149-22 22.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

411. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 3-V, 18 septembrie 2009)

412. Lege pentru modificarea Legii nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (nr. 21-XVIII, 18 septembrie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

17. Aviz privind constatarea circumstanțelor care justifică interimatul funcției de Președinte al Republicii Moldova (nr. 4, 17 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

668. Ordin privind modificarea și completarea Clasificației bugetare (nr. 43, 21 mai 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

669. Hotărîre (nr. DCF-55, 10 septembrie 2009)

670. Prescripție (nr. DCC-54-07/23, 4 septembrie 2009)

Acte ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

671. Hotărîre privind tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică prestate de S.A. Apă-Canal Chișinău (nr. 351, 18 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

672. Decizie cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania Teleradio-Moldova pentru anul 2010 (nr. 78, 17 septembrie 2009)

673. Decizie cu privire la răspunsul Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova privind respectarea art. 7 al Codului audiovizualului (nr. 79, 17 septembrie 2009)

674. Decizie cu privire la petiția dlui Iurie Opincă (nr. 80, 17 septembrie 2009)