Nr. 150-25 25.09.2009


PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

675. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei (nr. 201, 13 august 2009)

676. Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii (nr. 204, 13 august 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte