Nr. 151-29 29.09.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

413. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară pentru al doilea Proiect de investiții și servicii rurale (RISP II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 6-V, 25 septembrie 2009)

414. Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la finanțarea suplimentară pentru al doilea Proiect de investiții și servicii rurale (RISP II) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (nr. 18-XVIII, 17 septembrie 2009)

415. Hotărîre pentru acordarea votului de încredere Programului de activitate și întregii liste a Guvernului (nr. 22-XVIII, 25 septembrie 2009)

416. Hotărîre privind eliberarea din funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 23-XVIII, 25 septembrie 2009)

417. Hotărîre privind numirea în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (nr. 24-XVIII, 25 septembrie 2009)

418. Decret privind numirea Guvernului (nr. 4-V, 25 septembrie 2009)

419. Decret privind numirea domnului Alexandru OHOTNICOV în funcția de șef interimar al Direcției generale a Aparatului Președintelui Republicii Moldova (nr. 5-V, 25 septembrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

636. Hotărîre privind abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 269 din 8 aprilie 2009 (nr. 572, 28 septembrie 2009)

637. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldave în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, la instituțiile Uniunii Europene (Bruxelles, Regatul Belgiei, 29-30 septembrie 2009) (nr. 573, 28 septembrie 2009)

638. Hotărîre cu privire la Cancelaria de Stat (nr. 574, 28 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova

677. Ordin privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul directorului Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14 noiembrie 2007 (nr. 57, 22 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Superior al Magistraturii al Republicii Moldova

678. Hotărîre privind anunțarea concursului pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător și judecător de instrucție în unele instanțe judecătorești (nr. 268/12, 17 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

679. Decizie cu privire la examinarea cererii SC CIMIȘENI TV SRL privind eliberarea Autorizației de retransmisie (nr. 81, 17 septembrie 2009)

680. Decizie cu privire la expirarea valabilității licențelor de emisie ale Cooperativei Molodosti și S.C. ALTERNATIV TV SRL (nr. 84, 17 septembrie 2009)

Acte ale Băncii Naționale a Moldovei

681. Hotărîre cu privire la modificarea și completarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare (nr. 210, 3 septembrie 2009)