Nr. 152-2 02.10.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

420. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 7-V, 29 septembrie 2009)

421. Lege pentru ratificarea Convenției dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital și a Protocolului la aceasta (nr. 17-XVIII, 17 septembrie 2009)

422. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta (nr. 8-V, 29 septembrie 2009)

423. Lege pentru ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Republica Portugheză privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta (nr. 19-XVIII, 17 septembrie 2009)

424. Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Irlanda privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta (nr. 9-V, 29 septembrie 2009)

425. Lege pentru ratificarea Convenției dintre Republica Moldova și Irlanda privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și a Protocolului la aceasta (nr. 20-XVIII, 17 septembrie 2009)

426. Hotărîre privind componența nominală a delegației Parlamentului Republicii Moldova pentru participarea la sesiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei 28 septembrie 2 octombrie 2009 (nr. 25-XVIII, 25 septembrie 2009)

427. Hotărîre privind revocarea înainte de termen a vicepreședintelui Parlamentului (nr. 26-XVIII, 25 septembrie 2009)

428. Hotărîre pentru alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului (nr. 27-XVIII, 25 septembrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Agenției Agroindustriale Moldova-Vin

682. Ordin cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către О.S. Centrul Național de Verificare a Calității Producției Alcoolice (nr. 48, 25 iunie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

683. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 42/2, 24 septembrie 2009)

684. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 42/3, 24 septembrie 2009)

685. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni ICF Consulting-Service (nr. 42/4, 24 septembrie 2009)

686. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Companiei M-INVEST S.A. (nr. 42/5, 24 septembrie 2009)

687. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare benevolă pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Farmacia nr. 280 (nr. 42/6, 24 septembrie 2009)

688. Hotărîre cu privire la prezentarea de către societățile pe acțiuni a dărilor de seamă anuale (nr. 42/7, 24 septembrie 2009)

689. Hotărîre cu privire la rezultatele controlului tematic privind respectarea modului de aplicare a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă (nr. 42/9, 24 septembrie 2009)

690. Hotărîre cu privire la prescrierea repetată unor brokeri de asigurare de a întreprinde măsuri în vederea prezentării informațiilor solicitate de către Comisia Națională a Pieței Financiare în conformitate cu legislația în vigoare (nr. 42/10, 24 septembrie 2009)

691. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Оntreprinderii Mixte Broker de Asigurare-Reasigurare ARIS-BROKER S.R.L. (nr. 42/11, 24 septembrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte