Nr. 153-154 09.10.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

429. Hotărîre privind eliberarea din funcție a Procurorului General (nr. 28-XVIII, 2 octombrie 2009)

430. Hotărîre privind declararea vacanței funcției de Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (nr. 29-XVIII, 2 octombrie 2009)

431. Hotărîre privind formarea unui grup de lucru (nr. 30-XVIII, 2 octombrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

639. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art. 27 din Legea viei și vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006 (nr. 575, 1 octombrie 2009)

640. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Valeriu BALABAN (nr. 576, 1 octombrie 2009)

641. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Dragoș Vicol (nr. 577, 1 octombrie 2009)

642. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1488 din 31 decembrie 2004 (nr. 578, 6 octombrie 2009)

643. Hotărîre cu privire la aprobarea componenței nominale a comisiilor guvernamentale din complexul energetic (nr. 579, 6 octombrie 2009)

644. Hotărîre cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 405 din 2 iulie 2009 (nr. 580, 6 octombrie 2009)

645. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (nr. 581, 6 octombrie 2009)

646. Hotărîre pentru aprobarea modificărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 24 aprilie 2003 (nr. 582, 7 octombrie 2009)

647. Hotărîre privind decernarea Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol pe anul 2009 (nr. 583, 7 octombrie 2009)

648. Hotărîre cu privire la eliberarea din funcție a dlui Radu CĂRUȚĂ (nr. 584, 7 octombrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

692. Ordin cu privire la abrogarea unui ordin emis de Ministerul Economiei și Comerțului (nr. 144, 30 septembrie 2009)

Acte ale Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova

693. Ordin cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranziția de la Standardele Naționale de Contabilitate la Standardele Internaționale de Raportare Financiară (nr. 69, 17 septembrie 2009)

Acte ale Ministerului Sănătății al Republicii Moldova

694. Ordin privind ameliorarea alimentației pacienților în instituțiile medico-sanitare spitalicești (nr. 238, 31 iulie 2009)

Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

695. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de Stat al valorilor mobiliare (nr. 43/1, 2 octombrie 2009)

696. Hotărîre cu privire la autorizarea reorganizării Societății pe acțiuni CRISTINA-30 (nr. 43/2, 2 octombrie 2009)

697. Hotărîre cu privire la rezultatele examinării cererii privind înregistrarea prospectului ofertei publice de procurare obligatorie pe piața secundară a valorilor mobiliare a acțiunilor emise de Societatea pe acțiuni Volan- Autotrans, inițiată de insider (nr. 43/3, 2 octombrie 2009)

698. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 43/4, 2 octombrie 2009)

699. Hotărîre cu privire la acordarea licenței pentru dreptul de a desfășura activitate profesionistă pe piața valorilor mobiliare Societății pe acțiuni F.O.N.D. Administrator Fiduciar (nr. 43/5, 2 octombrie 2009)

700. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare CONSASIG SERVICE S.R.L. (nr. 43/7, 2 octombrie 2009)

701. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Brokerului de Asigurare Reasigurare B.S.C.E. GRUP S.R.L. (nr. 43/8, 2 octombrie 2009)

702. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Societății de Asigurări Reasigurări DONARIS GROUP S.A. (nr. 43/9, 2 octombrie 2009)

703. Hotărîre cu privire la acordarea licenței Оntreprinderii cu Capital Străin Broker de Asigurare INSURANCE CONSULTING amp; SOLUTIONS S.R.L. (nr. 43/10, 2 octombrie 2009)

704. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asociațiilor de economii și împrumut de către A.E.О. Conacul Boierului (nr. 43/6-O, 2 octombrie 2009)

705. Ordonanță cu privire la efectuarea controlului privind respectarea legislației în domeniul asigurărilor de către Compania Mixtă de Asigurări EXIM-ASINT S.A. (nr. 43/11-O. 2 octombrie 2009)

Acte ale Comisiei Electorale Centrale

706. Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități (nr. 2936, 29 septembrie 2009)

707. Hotărîre cu privire la constituirea circumscripțiilor electorale (nr. 2938, 29 septembrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

708. Decizie cu privire la alocarea mijloacelor acumulate în Fondul de susținere a radiodifuzorilor pentru participare la reuniunea EPRA (nr. 93, 1 octombrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte