Nr. 156-16 16.10.2009


PARTEA I

Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Președintelui Republicii Moldova

438. Decret pentru modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 971-IV din 30 ianuarie 2007 (nr. 11-V, 13 octombrie 2009)

Acte ale Curții Constituționale a Republicii Moldova

19. Decizie despre sistarea procesului pentru controlul constituționalității art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XVI din 28 decembrie 2006 (nr. 4, 6 octombrie 2009)

PARTEA II

Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

652. Hotărîre cu privire la acordarea ajutorului umanitar constituit din grîu alimentar (nr. 599, 15 mai 2008)

653. Hotărîre privind crearea Consiliului de coordonare a activității de elaborare a Planului de stabilizare și recuperare economică a Republicii Moldova (nr. 588, 12 octombrie 2009)

654. Hotărîre pentru modificarea Regulamentului cu privire la eliberarea gratuită a unor bunuri materiale (nr. 589, 12 octombrie 2009)

655. Dispoziție (nr. 72-d, 9 octombrie 2009)

PARTEA III

Acte ale ministerelor, departamentelor și ale Băncii Naționale a Moldovei
Acte ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare

709. Hotărîre cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare (nr. 44/1, 8 octombrie 2009)

710. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenței Societății Comerciale T.A.T.I. GRUP BROKER DE ASIGURARE S.R.L. (nr. 44/2, 8 octombrie 2009)

711. Hotărîre cu privire la reperfectarea licențelor Оntreprinderii Mixte Compania de Asigurări GRAWE CARAT Asigurări S.A. (nr. 44/3, 8 octombrie 2009)

712. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității A.E.О. ASOCIAȚIA CENTRALĂ A ASOCIAȚIILOR DE ECONOMII ȘI ОMPRUMUT (nr. 44/4, 8 octombrie 2009)

713. Hotărîre cu privire la eliberarea licenței pentru desfășurarea activității unor asociații de economii și împrumut (nr. 44/5, 8 octombrie 2009)

Acte ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova

713a. Decizie cu privire la anunțarea concursului pentru suplinirea funcției de membru al Consiliului de Observatori al IPNA Compania Teleradio-Moldova (nr. 94, 7 octombrie 2009)

PARTEA IV

Avize funcții publice vacante
Publicații ale agenților economici

PARTEA V

Avize pierderi de acte